Şehir ve Bölge Planlama

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama ABD Misyonu ve Vizyonu

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama ABD Politikaları

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama ABD Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama ABD Paydaş Listesi ve Katkı Sağlama Şekli

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama ABD Kalite Kurulu, Çalışma Grupları ve Görevleri

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama ABD Komisyon Görev Dağılımı

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Geri Bildirim Yöntemi

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kalite Güvence Sistemi

 

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama ABD Görev Tanımları

1. SBPA-GT-002.001_Anabilim Dalı Başkanı

2. SBPA-GT-002.002_Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

3. SBPA-GT-002.003_Öğretim Üyesi

4. SBPA-GT-002.004_Anabilim Dalı Sekreteri

5. SBPA-GT-002.005_Akademik Danışmanlık

6. SBPA-GT-002.006_Ders ve Sınav Komisyonu

7. SBPA-GT-002.007_İntibak Komisyonu

8. SBPA-GT-002.010_Uzaktan Eğitim Komisyonu

9. SBPA-GT-002.008_Birim Farabi Değişim Programı

10. SBPA-GT-002.009_Kalite, Strateji ve Akreditasyon Komisyonu

 

KTÜN Şehir ve Bölge Planlama ABD İş Akış Süreçleri

1. SBPA-İA-2.13.001_Ana Bilim Dalı Baskanlıgından_Giden Talepler

2. SBPA-İA-2.13.002_Ana Bilim Dalı Baskanlıgına_Gelen Talepler

3. SBPA-İA-2.13.003_Ana Bilim Dalı Kurulu

4. SBPA-İA-2.13.004_Gelen Giden Evrak

5. SBPA-İA-2.13.005_Ders Programı Hazırlama

6. SBPA-İA-2.13.012_Sınav Programı Hazırlama

7. SBPA-İA-2.13.006_Akademik Danısmanlık_Yüksek Lisans

8. SBPA-İA-2.13.007_Akademik Danısmanlık_Doktora

9. SBPA-İA-2.13.008_Ders Kaydı ve Onay

10. SBPA-İA-2.13.009_100_2000_YOK_Doktora_Bursu

11. SBPA-İA-2.13.010_Lisansüstü_Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulu

12.SBPA-İA-2.13.011_Puantaj Süreci