Mevzuatlar

Anasayfa > Mevzuatlar

Konya Teknik Üniversitesi Senatosunun 5 Temmuz 2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararıyla, kendi yönetmelik ve yönergeleri yürürlüğe girinceye kadar Selçuk Üniversitesi'ne ait, yönetmelik, yönerge, uygulama esasları ve resmi formların geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

T.C. Anayasası
Kanunlar
Kanun Hükmünde Kararnameler
Yönetmelikler
Yönergeler
Uygulama Esasları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Detay
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu Detay
Yükseköğretim Personel Kanunu Detay
Yükseköğretim, Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeler Detay
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Detay
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Detay
Devlet İhale Kanunu Detay
Yükseköğretim Kanunu Detay
Devlet Memurları Kanunu Detay
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Detay
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Detay
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Detay
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Detay
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil Ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun Detay
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Detay
Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Detay
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Detay
Konya Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Detay
Konya Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Detay
Revizyon Tarihi 31.05.2024 Konya Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 18.01.2024 Konya Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 04.01.2024 Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Staj Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 27.09.2023 Konya Teknik Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Sertifika Belgeleri İle Diploma ve Sertifika Kayıt Defterlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Detay
Revizyon Tarihi 09.08.2023 Konya Teknik Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) Ve Yandal Programı Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 29.03.2023 Konya Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 27.12.2022 Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 16.11.2022 Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 26.10.2022 Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 19.10.2022 Konya Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçişleri Esasları Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 30.03.2022 Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yetki, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 02.03.2022 Konya Teknik Üniversitesi Misafir Öğrenci ve Özel Öğrenci Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 29.12.2021 Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 28.05.2021 Konya Teknik Üniversitesi Kalite Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 07.10.2020 Konya Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 26.01.2024 Konya Teknik Üniversitesi İç Denetim Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 13.09.2023 Konya Teknik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 09.08.2023 Konya Teknik Üniversitesi İdari Personel Ödül Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 21.06.2023 Konya Teknik Üniversitesi TS ISO/IEC ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 07.12.2022 Konya Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Öğrenme ve Öğretme Ofisi Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 16.11.2022 Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 06.07.2022 Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İngilizce Tez Hazırlama Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 01.06.2022 Konya Teknik Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 11.05.2022 Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 11.05.2022 Konya Teknik Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 02.03.2022 Konya Teknik Üniversitesi Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım Araçları ile Üniversite Fiziki Mekânlarının Kullanımı ve Tanıtımına İlişkin Geziler ile İlgili Uygulama Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 16.02.2022 Konya Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 08.12.2021 Konya Teknik Üniversitesi Elektronik İmza Alım, Kullanım ve Yenileme Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 13.10.2021 Konya Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 13.10.2021 Konya Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Performans Değerlendirme Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 29.09.2021 Konya Teknik Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 30.06.2021 Konya Teknik Üniversitesi Fikrî Ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 30.06.2021 Konya Teknik Üniversitesi Atık Yönetimi Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 07.04.2021 Konya Teknik Üniversitesi Kurum İçi ve Kurum Dışı Naklen Tayin Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 18.11.2020 Konya Teknik Üniversitesi Üniversite Birimlerine Ad Verme Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 11.11.2020 Konya Teknik Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 23.09.2020 Konya Teknik Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Öğrencileri Akademik Danışmanlığı Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 19.08.2020 Konya Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 03.06.2020 Konya Selçuk Teknoloji Transfer Ofisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 31.03.2020 Konya Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 31.12.2019 Konya Teknik Üniversitesi İşçi Disiplin Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 11.09.2019 Konya Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 11.09.2019 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜNSEM) Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 16.05.2019 Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurt Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 16.05.2019 Konya Teknik Üniversitesi Ücretsiz Yemek Yardımı Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 16.05.2019 Konya Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 16.05.2019 Konya Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 16.05.2019 Konya Teknik Üniversitesi Farabi Değişim Programı Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 16.05.2019 Konya Teknik Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 08.05.2019 Konya Teknik Üniversitesi Erasmus+ ve Yükseköğretim Programı Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 26.04.2019 Konya Teknik Üniversitesi Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 26.04.2019 Konya Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 27.03.2019 Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Uygulama Yönergesi Detay
Yürürlülük Tarihi 05.02.2019 Konya Teknik Üniversitesi Güvenlik Soruştuması ve Arşiv Araştırması Yönergesi Detay
Revizyon Tarihi 31.05.2024 Konya Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2024 Yılı Uygulama Esasları Detay
Revizyon Tarihi 30.03.2022 Konya Teknik Üniversitesi İdari Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Detay
Yürürlülük Tarihi 22.11.2022 Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri Ve Uygulama Esasları_ (22.11.2022 Tarihinden İtibaren Geçerli) Detay
Yürürlülük Tarihi 30.03.2022 Konya Teknik Üniversitesi Kurumsal Amblem ve Logolarının Kurum İçi ve Kurum Dışı Etkinlikler ile Gereçlerde Kullanılmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Detay
Yürürlülük Tarihi 13.10.2021 Konya Teknik Üniversitesi Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Detay
Yürürlülük Tarihi 28.07.2021 Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Detay
Yürürlülük Tarihi 07.04.2021 Konya Teknik Üniversitesi Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Detay
Yürürlülük Tarihi 18.11.2020 Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Uzaktan Öğretim İle Yürütülen Derslere Ait Sınavların Uzaktan Erişim Yoluyla Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Detay
Yürürlülük Tarihi 18.11.2020 Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi Uzaktan Öğretim İle Yürütülen Derslere Ait Sınavların Uzaktan Erişim Yoluyla Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Detay
Yürürlülük Tarihi 26.04.2019 Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Etik Kurul Başvuru Formu Detay
Yürürlülük Tarihi 05.02.2019 Yükseköğretim Kurumlar Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları Detay