Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü

HAKKIMIZDA

Müdürlüğümüz temel insan hak ve hürriyetlerine saygılı olarak kanunların ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki çerçevesinde Konya Teknik Üniversitesine bağlı her türlü akademik ve idari birimde faaliyet yürütmek, ilgili kolluk kuvvetleriyle koordinasyonu sağlamakla yetkilendirilmiştir.

 

MİSYONUMUZ

Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerinin güvenli bir ortamda öğrenim yapmalarını sağlayıp, çalışanların kamu hizmetini ifa ederken güvenli şartlarda çalışmalarını sağlamak.

 

VİZYONUMUZ

 İşleyiş ve faaliyet açısından ülkemizde örnek teşkil edecek Koruma ve güvenlik teşkilatını oluşturmaktır.