İç Denetim

İÇ DENETİM NEDİR?

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. (5018 s. Kanun m.63) 

Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

İç denetim, İç Denetçiler tarafından yapılır. İç Denetim Birimi doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak çalışır. 

Bu bağlamda, 5018 sayılı Kanunun 63. maddesi çerçevesinde doğrudan Rektör’e bağlı olarak, 27.09.2023 tarihli ve 18/03 sayılı Senato kararıyla İç Denetim Birimi kurulmuştur.

 

Misyon  

Üniversitemiz faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin tam, doğru ve zamanında elde edilmesi ile kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla etkin bir iç denetim hizmeti sunmak. 

Vizyon 

Dürüst, güvenilir ve sürekli gelişen; ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir İç Denetim Birimi olmak amaçlanmaktadır.