SAYP Programı

Anasayfa > SAYP Programı

Konya Teknik Üniversitesi ile SSB arasında imzalanan protokol ile üniversitemiz SAYP kapsamına dâhil edilmiştir.


Savunma Sanayii İçin Araştırmacı yetiştirme Programı’nın Amaçları


1. Savunma sanayi sektörünün öncelikleri doğrultusunda ve SSB’nin de yönlendirmesiyle, savunma sanayi şirketleri ile üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha sistematik hale getirilmesi,
2. Üniversitelerde yapılan lisansüstü tezlerin, şirketlerin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik olacak şekilde yapılandırılması ve savunma sanayi sektörünün öncelikli alanlarına yönlendirilmesi,
3. Lisansüstü eğitim alacak olan öğrencilerin, savunma sanayi şirketleri tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı olarak yetiştirilmesidir.


Savunma Sanayii İçin Araştırmacı yetiştirme Programı’nın Uygulama Esasları


1. SAYP kapsamında lisansüstü eğitim alan öğrenciler, işbirliği yapılan savunma sanayi kuruluşlarında kabul edilen proje üzerinde çalışır.
2. Araştırmacılar, protokollerle belirlenen koşullarda ve alanlarda ilgili sanayi kuruluşunda proje üzerinde çalışırken üniversitelerde eğitimlerini sürdürürler.
3. Araştırmacılar, vaktinin bir bölümünü eğitim aldıkları üniversitede, diğer bölümünü ise ilgili sanayi kuruluşunda geçirirler.
4. Araştırmacıların lisansüstü tez konuları, SSB’nin yönlendirdiği alanlarda, üniversite öğretim üyeleri ve ilgili sanayi kuruluşlarının yetkilileri tarafından ve ortak olarak belirlenir, SSB tarafından onaylanır ve yönetilir.


Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı SüreciProgram ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.


Konya Teknik Üniversitesi SAYP Protokolleri
Konya Teknik Üniversitesi SAYP irtibat noktası.
Doç. Dr. İsmail Karaoğlan
ikaraoğlan@ktun.edu.tr