İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİYESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

VİZYONUMUZ

Konya Teknik Üniversitesi’nin iş sağlığı ve güvenliği alanında örnek bir kurum olmasına katkı sağlamak.

MİSYONUMUZ

Konya Teknik Üniversitesi’nin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonu içindeki kurul ve birimlerin koordinasyonuna aracılık etmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLKELERİMİZ.

Konya Teknik Üniversitesi, tüm çalışanları ve paydaşları için bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları bir çalışma, öğrenme, yaşama ortamı oluşturmak için bütün tedbirleri almayı ve uygulamaları hayata geçirmeyi öncelikli bir hedef olarak benimsemiştir. Bu doğrultudaki faaliyetlerini yönlendiren temel ilkeler şunlardır:

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu bilinci ile risk temelli, pro-aktif bir yaklaşımla, iş kazası ve işle ilgili hastalıkları önlemeyi öncelikli yaklaşım olarak benimsemek, bu yöndeki çalışmaları yürütmek ve desteklemek,
  • Üniversitenin tüm birimlerinde güvenlik kültürünü yerleştirerek, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini tanıtarak, bu konudaki çalışmaları tüm çalışanların sahiplenmesini, desteklemesini ve katılmasını sağlamak,
  • Meslek hastalıklarının tespiti, bildirimi ve önlenmesini sağlayacak çalışmalara katkı sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde üniversite içinde görev alan birimlerin, birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak, ayrıca üniversite içinde ve dışındaki kişi, birim ve kurumların iletişim ve işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalarını teşvik etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusuna katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları desteklemek,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını geliştirmek üzere yasal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere yönelik faaliyetleri teşvik etmek.
  • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kapsamlı, sürekli ve nitelikli olarak almalarını yardımcı olmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri yetiştirmeye yönelik, işveren ve işveren temsilcilerine yönelik eğitimler ve benzeri, gereksinim duyulan gruplara yönelik ve gereksinim duyulan konularda eğitimleri teşvik etmek.
  • Öğrencilerin gerek üniversite ortamında, gerek eğitim aldıkları alanlara özgü, mezuniyet sonrası gereksinim duyacakları iş sağlığı ve güvenliği bilgisi temelini edinecekleri etkinlikler düzenlemek, lisans ve lisansüstü düzeylerde programlar ve dersler açılmasını teşvik etmek.