İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Misyon:

Çağdaş ve etik değerleri benimseyen,  girişimci, rekabetçi, sosyal yönü gelişmiş, hukukun üstünlüğüne inanan yurtsever personelimiz ile gelişmekte olan Üniversitemizin hedeflerine uygun, birimlerimizin ihtiyaçlarını Başkanlığımızın destek birimi olduğu bilinci içinde, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak tam, hızlı ve yerinde karşılamaktır.

 Vizyon:

Değişiklik ve yeniliklere açık, sorunlara hızlı, etkili ve kaliteli çözümler üreten, herkesin çalışmak isteyebileceği örnek bir birim olmaktır.

GENEL BİLGİLER

KURULUŞ VE GELİŞME

Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde-179 ile yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. Başkanlığımız 18 Mayıs 2018 yılında Üniversitemizin kurulması ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır.

AMAÇ VE HEDEFLER

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak; Üniversitemizin hedef ve politikaları doğrultusunda, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı gerçekleştirmek üzere, ödemeler dâhilinde mal ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatlarla satın alınmasını temin etmek suretiyle Üniversitemizin her alanda hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak başta gelen amaçlarımızdandır. Bu nedenle Dairemiz, sorumluluk alanındaki hizmet ve faaliyetlerini ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmek için; insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tüm teknolojik imkânlarla donatılmış, ilkeli, konusunda uzman ve girişimci personeliyle örnek bir birim olmayı hedef almaktadır.
Üniversitemizin gelişim sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için öncelikle ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü mal ve hizmet alımlarının karşılanması büyük önem taşımaktadır. Bu hızlı büyüme içerisinde Üniversitemizin destek hizmetlerini yürütmektedir.