İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Üniversitemizde atık oluşumunun önlenmesi, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve işlenmesi süreçleri için Sıfır Atık Yönetimi Sistemi (SAYS) kurulmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz 02/03/2019 tarihi itibari ile Temel Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır.