Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme ve Uygulama Merkezi

Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırmaları Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 05.01.2020 tarihinde 30999 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin yönetmeliği için tıklayınız.

Misyon: Enerji teknolojileri ve ilgili alanlarda öncü akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek.

 

Vizyon: Enerji teknolojileri ve ilgili alanlarda önde gelen araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi olmak.

 

Merkezin amaçları,

- Enerji teknolojileri ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek.

- Yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürütülen uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

- Enerji teknolojileri ile ilgili disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek, bu çalışmaların yürütülmesi için kullanılacak laboratuvarları oluşturmak, altyapı ve verileri sağlamaktır.

 

Hakkımızda

 

Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ETAM) 5 Ocak 2020 tarihinde, enerji  teknolojileri alanında ülke genelinde yapılan çalışmaları takip etmek, enerji teknolojilerindeki AR-GE faaliyetlerinin merkezî bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. 

 

ETAM günümüz dünyasında öncelikli alanlardan biri olarak değerlendirilen Enerji konusu üzerinde yenilenebilir ve alternatif çözümler sunmak amacıyla süregelen araştırmaların yeni bir yapı içerisinde şekillendirilmesine duyulan ihtiyaç sonucunda kurulmuştur. Fosil yakıtların daha çevreci ve verimli kullanımı, sürdürülebilir bir gelecek oluşturulmasında ve küresel ısınmanın önün geçilebilmesinde uygulanacak yaklaşımların geliştirilmesi günden güne daha büyük önem kazanmaktadır. Bu anlamda nükleer, güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal, hidrojen ve biyokütle enerjisi gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili araştırma, geliştirme, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak faaliyetlerin temelinde yer almaktadır. Bu enerji kaynaklarının ülke çapında potansiyellerinin tespit edilmesi, geliştirilmesi ve uygulamalarının teknolojik entegrasyonuna katkı sağlanması üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

 

ETAM’ ın temel hedefleri arasında,

- Enerji teknolojileri ve ilgili alanlarda öncü akademik ve endüstriyel Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek

- Enerji verimliliği, planlaması ve yönetimi alanında çalışmalar yapmak

- Geliştirilen yeni teknolojiler ile var olan teknolojilerin entegrasyonunu sağlamak

- Kullanıcı ve uygulayıcılara başarılı bir şekilde aktarılması konusunda çözüm önerileri sunmak bulunmaktadır.

 

Yetişmiş insan gücüyle endüstri, üniversiteler ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlayarak Türkiye’ nin enerji teknolojileri ilgili alanlarda AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerine katkı sağlama amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.