Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERLAB), 22 Mart 2021 tarihi itibariyle Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkezimiz üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Merkezimiz, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkıda bulunacak, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini amaçlamaktadır. Merkezimiz, aynı zamanda üniversite personeli, akademisyenleri ve öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel iş birlikleri yapmaları için bir odak noktası olmayı hedeflemektedir.

MİSYON

Ülkemizdeki ilgili birimlerdeki araştırmacıların uygun bir ortamda araştırma, test, ölçüm ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak,

Üniversitemizin ulusal/uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmak,

Üniversite dışı kurum kuruluş ve şahıslara test, ölçüm ve analiz hizmeti sunmak,

Kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

Üniversitemiz akademisyenleri ve öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi ile bilimsel iş birlikleri yapmaları için bir odak noktası olmak; projelerin sağlıklı yürütülmesi için uygun bir çalışma ortamı hazırlamak

Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırma amaçlı çalışmalara katkıda bulunmak.

VİZYON

Ülkemizdeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar altında çalışmalarını sağlayarak yaratıcı fikirlerin, projelerin gelişimine ortam sağlamak ve bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

MERLAB Amaç ve Politikaları

- Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda araştırma, test, ölçüm ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak,

- Üniversitenin ulusal/uluslararası proje yürütme potansiyelini artırmak

- Üniversite dışı kurum kuruluş ve şahıslara test, ölçüm ve analiz hizmeti sunmak,

- Kamu ve özel sektör kuruluşlar ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak,

- Üniversite personeli, akademisyenleri ve öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi ile bilimsel iş birlikleri yapmaları için bir odak noktası olmak; projelerin sağlıklı yürütülmesi için uygun bir çalışma ortamı hazırlamak,

- Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırma amaçlı çalışmalara katkıda bulunmak.