Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERLAB), 22 Mart 2021 tarihi itibariyle Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkezimiz üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Merkezimiz, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkıda bulunacak, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini amaçlamaktadır. Merkezimiz, aynı zamanda üniversite personeli, akademisyenleri ve öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile bilimsel iş birlikleri yapmaları için bir odak noktası olmayı hedeflemektedir.