Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Misyon

 

Üniversitelere, kamu ve özel sektörlere, sanayi ve üretim merkezlerine bilimsel kriterlerle eğitilmiş güncel bilgilerle donatılmış nitelikli eleman yetiştirmektedir. Enstitümüz bu misyon doğrultusunda; başta Yükseköğretim Kurumları olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev yapacak araştırmacı, uzman ve bilim insanlarının objektif düşünebilen, araştıran ve üreten birer birey olarak yetişmelerini sağlamak; böylece bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda öğrencilerimizin; araştırma, uygulama ve yönetme yeteneklerini geliştirerek, bilimsel gelişmeleri takip edecek ve bugünün teknoloji ve bilimsel düzeyine katkı sağlayacak özgün çalışmalar yapmaları hedeflenmektedir.

 

Vizyon

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde, ülkemizin rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren bölgesel ve ulusal gelişmeye katkısını giderek artıran, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olan bir enstitü olmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde, ülkemizin rekabet gücünü arttıracak bilimsel araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren bölgesel ve ulusal gelişmeye katkısını giderek artıran, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip olan bir enstitü olmaktır.

 

Tarihçe
 
Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı kanunla kurulmuştur. Selçuk Üniversitesi’nden ayrılarak yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesi’ne bağlanan Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri akademik hayatlarına 1970 yılında Konya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (KDMMA) olarak başlamışlardır. Akademi, 1982 yılında adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilerek 1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
 
Enstitümüzde, 1970 yılında Akademi adıyla yola çıkan ve bugün Teknik Üniversite adıyla yoluna devam eden yaklaşık 50 yıllık akademik birikimin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki faaliyetleri yürütülmektedir.
 
Enstitümüzün 13 doktora, 14 tezli yüksek lisans ve 9 tezsiz yüksek lisans programında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmekte ve bu programlara kayıtlı 3.000’e yakın öğrencimiz bulunmaktadır.

 

Özgörev ve Özgörü
 
Enstitümüzün özgörevi, “bölgemizin ve ülkemizin geleceğinde stratejik roller üstlenecek araştırmacı, bilim insanı ve profesyonelleri kamu–üniversite–sektör işbirliği içerisinde yetiştirmek ve uluslararası alanda rekabet edebilir yetkinlikler kazandırmaktır.”
 
Enstitümüzün özgörüsü, “kamu–üniversite–sektör işbirliğinde yüksek teknoloji tabanlı, katma değer odaklı ve öncü eğitim, araştırma ve uygulamalar gerçekleştiren bir lisansüstü eğitim kurumu olmaktır.”

 

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Mevlüt UYAN (Müdür)

Doç. Dr. Şükran YALPIR (Müdür Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Vahit TONGUR (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Mustafa Servet KIRAN (Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Dilek ERDİRENÇELEBİ (Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ercan YALDIZ (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ahmet PEKER (Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hakan KARABÖRK (Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet KAMANLI (İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Fetullah ARIK (Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mahmut KUŞ (Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Saim KOÇAK (Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Niyazi BİLİM (Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK (Matematik Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Özlem ALTINTAŞ YILDIRIM (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa TOSUN (Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet TOPÇU (Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanı)