Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Misyonumuz

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek, gelecek nesillere aktararak toplumsal hizmetlerin gerektirdiği akademik programlar ve bilimsel araştırmalarından kaynaklanan bilgi ihtiyacını hızlı, doğru, evrensel şekilde; bilimsel ve teknik destekle çağdaş ve çeşitli olanaklarla erişilmesi için hizmet vermektir.

 

Vizyonumuz

Geleceğin öğrenme gereksinimlerine uygun etkin, çağdaş, yenilikçi, kullanıcı odaklı ve fiziksel olanaklara sahip; zaman ve mekan bağlamından kurtulmuş hizmet sunduğu tüm bilgi ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilecek; bilgi olgusunu yorumlayan ve sadece üniversitemizden değil ulusal çapta tüm bilimsel araştırmalar için zengin koleksiyona sahip olan dinamik, güçlü, zengin ve sürekli gelişerek ileri taşımayı vizyon olarak belirlemiştir.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görevleri
 1. Üniversite'mizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek,
 2. Öğretim elemanları, öğrenciler ve çalışanların her tür ve formattaki bilgi ve belge ihtiyacını karşılamak,
 3. Ödünç verme hizmeti, yayın sağlama, kataloglama-sınıflama ve kullanıma sunma hizmetini vermek,
 4. Elektronik veritabanlarının abonelik işlemleri ve kullanıma sunulması hizmetini vermek,
 5. Kütüphanelerarası ödünç kitap ve belge sağlama hizmetini vermek,
 6. Danışma ve bilgilendirme hizmetini vermek,
 7. Kütüphane hizmetlerine ilişkin işlem ve yazışmaları hazırlamak,
 8. Birimin bütçe teklifleri ve yıllık programların uygulanması ile ilgili yazıları hazırlamak,
 9. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki işlem ve yazışmaları yapmak,
 10. 5018 sayılı kanun kapsamında yürütülmesi gereken işlem ve yazışmaları yapmak,
 11. Genel Sekreter adına birim personelinin yıllık, mazeret ve hastalık izni onaylarını yapmak,
 12. Kütüphane etkinliklerinde görev alan ve katkıda bulunanlara yazılan teşekkür yazılarını hazırlamak,
 13. Kütüphane ile ilgili her türlü yazışmaları yapmak,
 14. Rektörlük Makamı ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 15. Web sayfasını güncellemek.