Ortak Dersler Bölümü

Ortak Zorunlu Dersler 

Ortak Zorunlu Dersler bütün ön lisans/lisans programlarında ortak olarak verilen derslerdir. Bu dersler; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil'dir.

Üniversitemiz bünyesinde Ortak zorunlu Dersler Bölümü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. Maddesi gereğince Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri olarak 2021 yılında kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinin (c) fıkrasına göre örgün öğretim ile verilen derslerin %30’a kadarının uzaktan öğretim ile verilebilir hükmü gereğince uzaktan ve yüz yüze eğitim yöntemiyle verilmektedir. Derslerin örgün öğretim dönemindeki ders programlarıyla aynı şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Uzaktan yapılan dersler sisteme kaydedilir ve dersi takip edemeyen veya tekrar izlemek isteyen öğrenciler diledikleri zaman izleyebilir.