Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

     04 Ekim 2020 tarihinde kurulan Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncelikli hedefleri bu alanda akademik bilgi birikimini artırıcı faaliyetler gerçekleştirmek, toplumsal ihtiyaçlara yönelik projeler ve tezler üretilmesine katkı sağlamak ve Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirecek, ileri teknoloji ürünlerinin üretimine destek olacak çalışmalara katkı sunmaktır.

 

Merkezin amaçları

  • Yapay zeka alanında ulusal teknolojik ve bilimsel gelişime katkı sağlamak için araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak.
  • Toplumsal ihtiyaçların belirlenmesi ve ilgili araştırmacıların bu ihtiyaçlara yönelik çözüm üretecek proje ve tezler üretmelerine katkı sağlamak için gerekli altyapı ve araştırma desteği vermek.
  • İlgili merkezler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile iş birlikleri oluşturmak, disiplinler arası çalışmaları koordine etmek.