Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Nanoteknoloji ve İleri Malzemelergeliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NANOMER), 9 Mart 2020 tarihinde Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.NANOMER’in ana amacınanoteknoloji ve ileri Malzemeler ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemektir. Bu kapsamda, yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürütülen uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunması hedeflenmektir.

 

Misyon: Nanoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri ve ilgili alanlarda öncü akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve disiplinler arası çalışmaları teşvik ve organize etmek.

Vizyon: Nanoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri ve ilgili alanlarda önde gelen araştırma, geliştirme ve uygulama merkezi olmak.

NANOMER Amaç ve Politikaları:

a) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek.

b) Yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürüten uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Akademik personelin kendilerini mesleki ve akademik anlamda geliştirmesini sağlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek ve ileri teknoloji ürünlerin üretilmesi için gerekli araştırmaları yapmak ve bu alanlarda nitelikli, donanımlı öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler ile ilgili disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize etmek, bu çalışmaların yürütülmesi için kullanılacak laboratuvarları oluşturmak, altyapı ve verileri sağlamak.

d) Nanoteknoloji ve ileri malzemeler alanında Üniversite, sanayi ve ülke genelinde yapılan çalışmaları takip etmek, bu konulardaki ulusal ve uluslararası araştırmacıların/kuruluşların AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak, araştırmacılar/kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve ilgili araştırmacıların ve kuruluşların nanoteknolojideki gelişmelerle ilgili bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.