Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Nanoteknoloji ve İleri Malzemelergeliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (NANOMER), 9 Mart 2020 tarihinde Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.NANOMER’in ana amacınanoteknoloji ve ileri Malzemeler ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemektir. Bu kapsamda, yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve benzer alanda çalışmalar yürütülen uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunması hedeflenmektir.