Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV ALANI

Türkiye’nin en iyi Teknik Üniversiteleri arasında yer alan Konya Teknik Üniversitesi, henüz yeni kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip birikimi, tecrübesi ve dinamizmi ile öğrencilerine bu bilgi birikimiyle çağdaş ve sürekli gelişmeyi hedef alan bir eğitim imkânı sağlar.

Konya Teknik Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü de kurumun dinamik ve aktif bir organı olarak üniversitenin adeta dışarıya açılan bir penceresidir.  Gelişim yerleşkesi içerisinde Kurumsal İlişkiler ve Tanıtım, Organizasyon ve Medya Üretim ve İletişim faaliyetlerini yürüten koordinatörlüğümüz, gerek üniversitemiz içerisinde yer alan fakülte, bölüm ve birimler; gerekse üniversite dışında yer alan kurum ve kuruluşlarla üniversitemiz arasında köprü vazifesi görür.

 

 

Konya Teknik Üniveitesi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün Görevleri;

Koordinatörlüğün görev ve sorumlulukları çalışma yükümlülüğü bulunan altı bölüm tarafından iş birliği içerisinde yürütülür;

 

a) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünü temsil etmek,

b) Koordinatörlük yönergesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirecek görevleri yürütmek,

c) Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili olarak Rektöre düzenli çalışma raporu sunmak,

d) Koordinatörlükte yer alan birimlerin verimli ve etkin çalışmasını sağlamak üzere gerekli iş planlarını ve düzenlemeleri yapmak,

e) Üniversitemizin medya aracılığı ile tanıtımını yapmak,

f) Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine destek olmak,

g) Akademisyenlerimizin bilimsel ve sosyal etkinliklerine destek olmak ve başarılı projelerinin duyurulmasına vesile olmak,

h) Üniversitenin çeşitli organizasyonlarında salonlarının, üniversite içi kullanımlara tahsisini organize etmek,

ı) Üniversitemizde yapılan etkinliklerin çekimi, arşivlenmesi, çoğaltılması, web ortamında yayınlanması, eski kayıtların arşivlenmesi, dijital ortama aktarmak,

j) Üniversitemiz ile ilgili haberleri internet ortamında duyurmak gibi görevleri bulunmaktadır.

 

 

       Basın Bölümü

Basın Bölümü’nün görevleri:

1- Yerel ve ulusal alanda üniversiteyle ilgili yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip etmek, bu verileri işlemek, arşivlemek ve ilgili yöneticilere sunmak,

2- Basın kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak, Üniversitenin haberlerinin basında etkin olarak yer almasını sağlamak,

3- Koordinatörlüğe ulaşan etkinlik, başarı vs. gibi bilgileri haber formatına dönüştürüp yayına yönlendirmek,

4- Düzenlenen etkinlik ve organizasyonların haber olarak duyurulmasını sağlamak.

 Sosyal Medya Bölümü

Sosyal Medya Bölümü’nün görevleri:

1- Sosyal medyadaki kurum hesaplarını yöneterek güncellemek,

2- Sosyal medyadaki takip edilme oranlarının analizini yapmak,

3- Öğrencilerin sosyal medya hesapları üzerinden gelen sorularını yanıtlamak ya da ilgili birime ulaşmasını sağlayarak, sosyal medya üzerinden yardımcı olmak

4- Diğer üniversite ve kurumların sosyal medya iletişim yönetimlerini takip ederek, farklı ve başarılı iletişim çözümleri üretmek.

 

 

 Tanıtım Bölümü

Tanıtım Bölümü’nün görevleri:

1- Üniversitenin tanıtımı için video, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyalleri tanıtım amaçlı kullanmak,

2- Üniversitenin fuarlara katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize etmek ve fuarlarda aktif rol almak,

 

İnternet Bölümü

İnternet Bölümünün görevleri:

1- Üniversite’nin ve Koordinatörlüğün internet sayfalarını güncellemek,

2- Etkinlik, duyuru ve haberlerin internet sayfasında yer almasını sağlamak,

3- Üniversite ve Koordinatörlüğün internet sitelerinin güncelliğini takip etmek.

 

 

Grafik ve Tasarım Bölümü

Grafik Bölümünün görevleri:

1- Üniversite’nin Kurumsal Kimliğine yönelik tasarımlar yapmak

2- Koordinatörlüğün ihtiyaç duyduğu broşür, davetiye, kart tasarımı vb. gibi tüm görsel materyal ve grafik konularında ihtiyacı karşılamak,

3- Sosyal medyada paylaşımı yapılacak içeriklerin görsel tasarımlarının üretilmesi,

4- Üniversite etkinlikleriyle ilgili davetiye, afiş vb. materyal hazırlamak.

 

 

 Fotoğraf ve Görüntüleme Bölümü

Fotoğraf ve Görüntüleme Bölümünün görevleri:

1- Üniversite’de düzenlenen etkinliklerin fotoğraflarını ve görüntülerini çekmek,

2- Çekilen fotoğraf ve görüntüleri düzenlemek,

3- Fotoğraf ve görüntü arşivi oluşturmak.