Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

     

Misyon

Konya Teknik Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, akademik değerleri ön planda tutarak kurumun ilgili olduğu hedef kitle ve paydaşları ile iletişim kurmayı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet alanlarındaki bilgi üretimini üniversite ve toplum yararına kullanmayı görev edinmiştir. Kurumsal ilişkiler, tanıtım, organizasyon, medya içerik üretimi vb. iletişim faaliyetlerini yürüten koordinatörlük, gerek üniversite içerisinde yer alan fakülte, bölüm ve birimler; gerekse üniversite dışında yer alan kurum ve kuruluşlar arasında köprü vazifesi görür. Kurumun dışarıya açılan bir penceresidir. 

 Vizyon

Türkiye’nin en iyi Teknik Üniversiteleri arasında yer alan Konya Teknik Üniversitesi öğrencilerine çağdaş ve sürekli gelişmeyi hedef alan bir eğitim imkânı sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde üreteceği bilgi ve teknoloji ile “Gelişimin Öncüsü” bir üniversite olma yolunda kendinden emin adımlarla ilerleyen Konya Teknik Üniversitesinin tanıtımını en iyi şekilde yapmak ve marka bilinirliğini sağlamaktır.

 

 

Konya Teknik Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Türkiye’nin en iyi Teknik Üniversiteleri arasında yer alan Konya Teknik Üniversitesi, 2018 yılında kurulmuş bir üniversite olmasına rağmen 54 yıllık bir geçmişe sahip birikimi, tecrübesi ve dinamizmi ile öğrencilerine bu bilgi birikimiyle çağdaş ve sürekli gelişmeyi hedef alan bir eğitim imkânı sağlar.

Konya Teknik Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü de kurumun dinamik ve aktif bir organı olarak üniversitenin adeta dışarıya açılan bir penceresidir.  Gelişim Yerleşkesi içerisinde kurumsal ilişkiler, tanıtım, organizasyon, medya ve iletişim faaliyetlerini yürüten koordinatörlüğümüz, üniversitemiz bünyesindeki fakülte, bölüm ve birimler ile üniversite dışında yer alan kurum ve kuruluşlarla üniversitemiz arasında köprü vazifesi görür.

Teşkilat Şeması

Görevleri:

Koordinatörlüğün görev ve sorumlulukları çalışma yükümlülüğü üç birim tarafından iş birliği içerisinde yürütülür; 

 • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünü temsil etmek,
 • Koordinatörlük yönergesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirecek görevleri yürütür,
 • Koordinatörlüğün çalışmalarıyla ilgili olarak Rektöre düzenli çalışma raporu sunar,
 • Koordinatörlükte yer alan birimlerin verimli ve etkin çalışmasını sağlamak üzere gerekli iş planlarını ve düzenlemeleri yapar,
 • Üniversitemizin medya aracılığı ile tanıtımını yapar,
 • Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine destek olur,
 • Akademisyenlerin bilimsel ve sosyal etkinliklerine destek olur ve başarılı projelerinin duyurulmasını sağlar,
 • Üniversitemizde yapılan etkinliklerin çekimi, arşivlenmesi, çoğaltılması, web ortamında yayınlanması, dijital ortama aktarılmasını sağlar,
 • Üniversitemizin kurumsal internet sitesi olan www.ktun.edu.tr ve sosyal medya platformları üzerindeki hesaplarının yönetimini üstlenir.

Medya ve İletişim Ofisi

Üniversitemizin kurumsal imajının temeli olan iletişim stratejisini belirleyen Medya ve İletişim Ofisi, KTÜN’ün kendi içinde ve çevresinde algılanan kimliği üzerine çalışmalar yapar. KTÜN’e dair izlenimi güçlendirmek adına gereken yol haritasını çizen birimimiz, KTÜN’ün kurumsal internet sitesi olan www.ktun.edu.tr ve sosyal medya platformları üzerindeki kurumsal hesaplarımız için içerik üretir ve gelen etkileşimlerin yönetimini üstlenir. Bununla birlikte, resmî internet sitemiz ve sosyal ağlardaki içerikler arasında tutarlı ve standart bir söylem geliştirerek, üniversitemizin bilinirliğini artırmak ve KTÜN ile ilgili gelişmeleri resmî ve tek elden, güvenilir bir şekilde aktarmayı hedefler. Medya ve İletişim Ofisi ayrıca,  üniversitemiz yararına projeler geliştirerek bunlar için gerekli altyapıyı kurmanın yanı sıra, medya ilişkiler görevini de üstlenerek KTÜN’den medya organlarına doğru bilgi akışını yönetir.

Görevleri:

 • Üniversitemizin nasıl ve ne yönde algılandığını saptar ve mevcut algıyı analiz eder. Buna göre iletişim stratejisini belirler ve uygular.
 • Üniversitemizin bilinirliği üzerine çalışmalar yapar. Bu bağlamda KTÜN’ün elde ettiği akademik, kültürel ve sportif başarıları doğru ve yeterli bir şekilde duyurarak, üniversitemizin bilinirliğine odaklanır.
 • Üniversitemizin “köklü ve güvenilir bir eğitim markası” konumunu sürdürmesine yönelik projeler üretir ve yönetir.
 • Üniversitemizle ilgili önemli gelişmeleri doğru ve hızlı bir şekilde kitlelere aktarır.
 • Üniversitemizin kurumsal internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının içeriklerini oluşturur ve yönetir. Sosyal medyadaki takip edilme oranlarının analizini yapar
 • Medya kuruluşlarıyla iletişimi sağlar, Üniversitenin haberlerinin basında etkin olarak yer almasını sağlar
 • Yerel ve ulusal alanda üniversiteyle ilgili yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip ederek, verileri işler, arşivler ve ilgili yöneticilere sunar.

 

 

Görsel İletişim ve Tasarım Ofisi

Bilgi üretiminin neredeyse kesintisiz hale geldiği günümüzde, görselleştirilen bilginin insan zihni açısından çok daha kalıcı olduğu bilinmektedir. Üniversitemiz de kitlelerle iletişimini en sağlıklı şekilde yürütebilmek adına kurumsal imajını görsel tasarımın gücüyle birleştirmek için çalışmaktadır. Görsel İletişim ve Tasarım Ofisi, Üniversitemizle ilgili internet sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yer alan haber ve içerikleri görsel açıdan olabildiğince çekici hale getirmek için çalışır Etkin ve etkileyici bir görsel iletişim anlayışıyla çalışan ekip; fotoğraf, video ve grafik materyallerini tasarlamanın yanı sıra üniversitenin tüm tanıtım ve etkinlik materyalleri ile logolu ürünlerini tasarlamaktadır. Üniversitemizin marka değerini artırmak için görsel imaj çalışmalarını yürütür.

Görevleri:

 • Belirlenen stratejiler çerçevesinde etkin görsel iletişim tasarımını gerçekleştirir.
 • Üniversite’nin Kurumsal Kimliğine yönelik tasarımlar yapar.
 • Fotoğraf, video ve grafik tasarım çalışmalarını yürütür.
 • Tanıtım ve etkinlik materyallerini tasarlar.
 • Logolu ürün tasarımı üzerine çalışır. Broşür, davetiye, kart tasarımı vb. gibi tüm görsel materyal ve grafik konularında ihtiyacı karşılar.
 • Üniversite ve Koordinatörlüğün internet sitelerinin güncelliğini takip eder.
 • Sosyal medyada paylaşımı yapılacak içeriklerin görsel tasarımlarının üretilmesini sağlar.
 • Fotoğraf, görüntü ve tasarımlardan oluşan dijital arşivi oluşturur.

 

Tanıtım Ofisi

 • Tanıtım Ofisi, Üniversitesinin tercih edilebilirliğini ve bilinirliğini arttırmak, aday öğrenci ve ilgilileri tercih ve kayıt süreçlerinde bilgilendirmek adına faaliyet yürütür. Öğrenci merkezli ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek çalışmalarını sürdüren birim, aday öğrenciler ve rehber öğretmenlerin tüm taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verir. Üniversite adayı gençlerin, hayatlarında alacakları en önemli kararlardan biri olan meslek seçimlerinde, hayalleri ve istekleri doğrultusunda doğru, güncel bilgilerle kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olur. Birim ayrıca, Üniversitenin fuarlara katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize eder ve fuarlarda aktif rol üstlenir.

Görevleri:

 • Üniversite adaylarına yönelik “Tanıtım ve Tercih Günleri” düzenler.
 • Üniversitenin tanıtımı için video, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyalleri tanıtım amaçlı kullanır,
 • Üniversitenin fuarlara katılması için gerekli temasları sağlayarak yapılacak faaliyetleri organize eder ve fuarlarda aktif rol üstlenir.