Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Üstünlükler

Personelin genç ve dinamik olması.

Personelin yeniliğe, takım çalışmasına uyumlu, fedakar ve özverili olması.

Sıfırdan bir kampüs kuruluşunda çalışmış, tecrübeli, alanında uzman takım arkadaşlarının olması.

Birim içinde işbirliğinin gelişmiş olması.

Üst yönetimin iletişim faaliyetlerine bakışı.

İletişim alanında  yeniliğe açık olmak.

Kararlarda ortak aklı ve katılımcılığı esas alan bir yaklaşımın varlığı.

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda özgün içerikleri oluşturarak iletişim faaliyetlerine katkı sunmak.

Alanında uzman iletişim becerileri güçlü kolektif çalışma kültürüne hakim, bir ekiple faaliyetlerini sürdürmesi

Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle iyi ilişkilerin geliştirilmesi.     

Zayıflıklar

Bütçe olanaklarının yetersizliği.

Uzman personel sayısının yetersizliği.

Personelde aidiyet duygusunun azalması.     

Üniversite kurumsal iletişime bakış açısı

Fiziki mekân ve ortam koşullarının yetersizliği.

Yeterli personel olmadığı için görev tanımlarının ve dağılımının net olmaması.

Fakülteler ve birimler bünyesinde iletişim ağının yeterince güçlü olmaması ve zaman zaman bilgi akışının sağlıklı sürdürülememesi.