Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Üniversitemizin resmi olarak kurulmasıyla Kurumsal İletişim Koodinatörlüğü de 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı yasa ile kurulmuş olup; bu tarih itibariyle Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü faaliyetlerine başlamıştır.