Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

KTÜN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Kalite Güvence Sistemi Politikası

 • Üniversitenin misyon, vizyon ve amaçları ile uyumlu çalışmalar yürüterek bunu devam ettirme
 • İnsan kaynaklarının yetkinliğini ve motivasyonunu gözden geçirerek artırma
 • Uluslararası kabul görmüş standartlarda kalite yönetimi sağlama ve sürdürme
 • Stratejik plan ile uyumlu idari faaliyetler sürdürme
 • GZFT analizlerini periyodik olarak gözden geçirme ve yenileme
 • Tüm kaynakları stratejik plan ile uyumlu, verimli, etkin kullanma
 • Değerlendirmede sürekliliği ve döngüselliği sağlayan sistemi kurma
 • Süreçlerde ilgili paydaş katılımını sağlama, onlarla etkili iletişim ve iş birliği içinde olma
 • Ölçülebilen, izlenebilen ve sürekli iyileştirme temellerine dayalı olarak kalite güvence sistemini yürütme

KTÜN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yaşam Boyu Öğrenme Politikası

 • Eğitim-öğretimin güncel, çağdaş gerekliliklere uyum sağlayacak şekilde güncellenmesi noktasında doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte paydaş katkısı sağlama noktasında her zaman etkin olmaktadır.
 • Birim içerisinde ise birim çalışanları ile birlikte gelişime açık bir tavır sergileyerek eğitimlere katılmakta. Mesleki eğitim açısında da çabasını sürdürmektedir.

KTÜN Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Toplumsal Katkı Politikası

 • Toplumda kalite kültürünün oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlama

KTÜN Kalite Koordinatörlüğü Yönetim Politikası

 • Birimin kalite yönetim ve güvence sistemini kurma ve sürekliliğini sağlama
 • Birim içi ve kurumsal kalite kültürünü oluşturma ve sürdürme
 • Şeffaf, net ve hesap verebilir olma
 • Paydaş görüş ve fikirlerini tespit ederek kalite güvence sistemi içerisinde yer verme
KTÜN Paydaş Listesi ve Katkı Sağlama Şekli ​

KTÜN KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KİK-İA-Kurumsal İletişim Koordinatörü İş Akış Şeması

KİK-İA-Web Sayfasından Haber, Duyuru, Etkinlik Paylaşımları İş Akış Şeması

KİK-İA-Mail Atılması İş Akış Şeması

KİK-İA-Sosyal Medya Paylaşımları İş Akış Şeması

KİK-İA-Sms Atılması İş Akış Şeması

KİK-İA-Haber Metinlerinin Yayınlanması İş Akış Şeması

KİK-İA-Basılı ve Görsel Materyaller İçin Tasarımlar Oluşturma İş Akış Şeması

KİK-İA-Fotoğraf Çekim Süreci İş Akış Şeması

KİK-İA-Video İçeriklerinin Hazırlanması İş Akış Şeması

KİK-İA-Tanıtım İşleri

KTÜN KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI 

KİK-İA-Kurumsal İletişim Koordinatörü Görev Tanımı

KİK-GT- Genel Medya ve Sosyal Medya İletişim Birmi Görev Tanımı

KİK-GT-Görsel İletişim ve Tasarım Birimi Görev Tanımı

KİK-GT-Fotoğraf Çekiminden Sorumlu Birim Görev Tanımı

KİK-GT-Video Çekimi ve Montajdan Sorumlu Birim Görev Tanımı

KİK-GT-Tanıtım İşleri Görev Tanımı