Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ayhan Tekin
Ayhan Tekin
Kütüphane Ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı
Fatih Akgüneş
Fatih Akgüneş
Şube Müdürü
fakgunes@ktun.edu.tr
Emrah Geldi
Emrah Geldi
Şube Müdürü V.
egeldi@ktun.edu.tr