Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MİSYON

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde Gelişim Yerleşkesi bünyesindeki temizlik, peyzaj, sıfır atık, taşıma ve ulaştırma hizmetlerinin yürütülmesini koordine etmek.

 

VİZYON

Yeşilin muhafaza edildiği, peyzaj açısından örnek gösterilen, kapalı alanlarında hijyen kurallarına eksiksiz riayet edilen bir Üniversite.

 

HAKKIMIZDA

Müdürlüğümüz Genel Sekreterliğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

6331 sayılı Kanun çerçevesinde Konya Teknik Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanarak mevcut sağlık ve güvenlik tedbirlerinin iyileştirilerek işveren ve çalışanların en uygun ortamda hizmet vermelerini sağlamaktır.

 

Temizlik Hizmetleri

 • Bünyesinde bulunan personel vasıtasıyla Konya Teknik Üniversitesinde bina içi ve bina dışı temizlik işlerinin aksamadan yerine getirilmesini sağlamak.
 • Üniversite taşıma ve yerleşme faaliyetlerinin kontrolünü ve koordinesini sağlamak.
 • Personelin verimli ve disiplinli çalışmasını sağlamak.
 • Gerekli görülen durumlarda personelinin rotasyonuna karar vermek.
 • Tasarruf tedbirleri çerçevesinde malzemelerin tasarruflu kullanımını sağlamak için gereken önlemleri almak.
 • Personelin görev alanıyla ilgili her türlü eğitimi almasını sağlamak-önermek. 

 

Ulaştırma Hizmetleri

 • Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde görevli olan şoförlerin görev dağılımını yapmak.
 • Şoförlerle ilgili rotasyonlara karar vermek.
 • Personelin verimli çalışmasını sağlayacak her türlü tedbiri almak.
 • Ulaştırma hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesini koordine etmek.
 • Kullanılan araçların her türlü bakım-onarım, sigorta ve tescillerinin takibini yapmak.
 • Araçların hizmete hazır şekilde tutulmalarını sağlamak.
 • Kurum araçlarının tasarruf tedbirleri gereğince verimli kullanımını sağlamak.