Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

Görevlerimiz

1. Bünyesinde bulunan personel vasıtasıyla Konya Teknik Üniversitesinde bina içi ve bina dışı temizlik işlerinin aksamadan yerine getirilmesini sağlamak,

2. Üniversite taşıma ve yerleşme faaliyetlerinin kontrolünü ve koordinesini sağlamak,

3. Birim sorumluluğunda bulunan her türlü araç ve malzemenin tasarruf tedbirleri çerçevesinde tasarruflu kullanımını sağlamak için gereken önlemleri almak,

4. Konya Teknik Üniversitesi bünyesinde görevli olan şoförlerin görev dağılımını yapmak,

5. Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılan taşıtların her türlü bakım-onarım sigorta ve tescillerinin takibini yapmak,

6. Üniversite bünyesindeki taşıtlar ile verilen ulaşım/ulaştırma hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesini koordine etmek,

7. Üniversite yerleşke alanlarında çevre düzenlemesi, yeşil alanlar, ağaçlandırma alanlarının bakımı ve temizliğini sağlamak, sulama işlemlerini yapmak, ağaçlandırma faaliyetlerini Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirmek,

8. Kurum taşıtlarının tasarruf tedbirleri gereğince verimli kullanımını sağlamak,

9. Milli Bayramlarda asılması gereken bayrak ve posterlerin zamanında asılmasını ve takibini yapmak,

10. Üst makamların vereceği benzeri diğer görevleri yapmak.