Şehir ve Bölge Planlama

  KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ             
  MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ  
  2020–2021 EĞİTİM–ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI          
                 
  1. YARIYIL             
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503151 Planlama Stüdyosu 1 [G5] 4+4+0 6 15   Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN SAĞ
Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
Dr. MUSTAFA DERELİ
Arş. Gör. HALUK HÜSNÜ KORKMAZ
Arş. Gör. MUZAFFER ALİ YAYGIN
Arş. Gör. ÇİĞDEM FINDIKLAR ÜLKÜ
2 3503152 Planlamaya Giriş  [G5] 2+0+0 2 3   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
3 3503153 Matematik [G5] 2+0+0 2 2   UZAKTAN EĞİTİM
4 3503154 Sosyoloji [G5] 2+0+0 2 3   Prof. Dr. BÜNYAMİN AYHAN (S.Ü. İLETİŞİM FAK.)
5 3503155 Türk Dili I [G5]  2+0+0 2 2   EREN KAYA (MEB)  UZAKTAN EĞİTİM
6 3503157 Yabancı Dil I  [G5] 3+0+0 3 3   EMRE ÜN (KTÜN YABANCI DİLLER K.)
7 3503164 İş Sağlığı ve Güvenliği [G5] 2+0+0 2 2   Dr. Öğr. Üyesi ATİYE BİLİM (TEKNİK BİLİMLER MYO)
    TOPLAM      19 30    
  3503195 Lisans danışmanlığı*   0+2+0       BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI
  3503196 Çift Anadal-Yandal danışmanlığı*   0+2+0       Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR
  3503198 Dikey/yatay geçiş intibak danışmanlığı*   0+2+0        
    *Öğrencinin görmediği ek ders              
  2. YARIYIL             
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503251 Planlama Stüdyosu 2 [G5] 4+4+0 6 15 3503151[Başarmış olmak] Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN SAĞ
Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
Arş. Gör. MUZAFFER ALİ YAYGIN
Arş. Gör. ÇİĞDEM FINDIKLAR ÜLKÜ
2 3503255 Türk Dili II [G5] 2+0+0 2 2   UZAKTAN EĞİTİM
3 3503257 Yabancı Dil II  [G5] 3+0+0 3 3   EMRE ÜN (KTÜN YABANCI DİLLER K.)
4 3503259 Kent ve Planlama Tarihi [G5] 3+0+0 3 4   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
5 3503260 Planlama ve Jeoloji [G5] 2+0+0 2 2   Dr. Öğr. Üyesi GÜRSEL KANSUN
6 3503264 İş Sağlığı ve Güvenliği II [G5] 2+0+0 2 2   Dr. Öğr. Üyesi ATİYE BİLİM (TEKNİK BİLİMLER MYO)
7 3503265 Harita Bilgisi [G5] 2+0+0 2 2   Prof. Dr. AYHAN CEYLAN
    TOPLAM      20 30    
  3503295 Lisans danışmanlığı*   0+2+0       BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI
  3503296 Çift Anadal-Yandal danışmanlığı*   0+2+0       Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR
  3503298 Dikey/yatay geçiş intibak danışmanlığı*   0+2+0        
    *Öğrencinin görmediği ek ders              
  3. YARIYIL             
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503351 Planlama Stüdyosu 3 [G5] 4+4+0 6 11 3503251 [Başarmış olmak] Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
Arş. Gör. MEHMET AKİF SAĞ
Arş. Gör. KÜBRA KOÇER
2 3503364 Bölge Planlama [G2] [G5] 2+0+0 2 3   Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
Arş. Gör. MEHMET AKİF SAĞ
Arş. Gör. KÜBRA KOÇER
3 3503354 Kentsel Ulaşım Planlaması [G5] 3+0+0 3 4   Prof. Dr. EBRU VESİLE ÖCALIR AKÜNAL (GÜ)
Arş. Gör. GİZEM DERİNCİ
4 3503357 Ekonomi [G5] 2+0+0 2 2   Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
5 3503358 Araştırma Yöntem ve Teknikleri [G5] 2+2+0 3 4   Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
Arş. Gör. MUZAFFER YAYGIN
6 3503359 Bilgisayar Destekli Tasarım  [G5] 2+2+0 3 4   Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
Arş. Gör. CANSU KORKMAZ
Arş. Gör. VESİLE ÖZEN
7 3503360 Mimarlık Bilgisi [G5] 2+0+0 2 2   Dr. MUSTAFA DERELİ
    TOPLAM     21 30    
  4. YARIYIL             
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503451 Planlama Stüdyosu 4 [G5] 4+4+0 6 12 3503351[Başarmış olmak Doç. Dr. ÖZERKARAKAYACI
Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
Arş. Gör. MEHMET AKİF SAĞ
Arş. Gör. KÜBRA KOÇER
2 3503452 Kent Sosyolojisi  [G5] 2+0+0 2 3   Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE TOPÇU                                                 
Arş. Gör. GİZEM DERİNCİ
3 3503454 Yerleşme ve Konut Politikaları [G5] 3+0+0 3 4   Prof. Dr. H. FİLİZ MEŞHUR
Arş. Gör. CANSU KORKMAZ
4 3503473 Planlama Kuramları [G3] [G5] 2+0+0 2 3   Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
5 3503468 Fiziksel Çevre Kontrolü  [G5] 2+2+0 3 4   Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN SAĞ
Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
Arş. Gör. ÇİĞDEM FINDIKLAR ÜLKÜ
Arş. Gör. VESİLE ÖZEN
6 3503469 Coğrafi Bilgi Sistemleri [G1] [G5] 2+2+0 3 4   Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
Arş. Gör. MUZAFFER ALİ YAYGIN
    TOPLAM     19 30    
                 
  5. YARIYIL             
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503551 Planlama Stüdyosu 5 [G5] 4+4+0 6 11 3503451[Başarmış olmak] Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR (A ŞUBESİ)
Arş. Gör. GİZEM DERİNCİ (A ŞUBESİ)
Doç. Dr. MEHMET TOPÇU (B ŞUBESİ)
Arş. Gör. VESİLE ÖZEN (B ŞUBESİ)
Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE TOPÇU (C ŞUBESİ)
Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND (C ŞUBESİ)
2 3503552 Kentsel Tasarım [G5] 2+2+0 3 4   Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE TOPÇU
Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
Arş. Gör. ÇİĞDEM FINIDIKLAR ÜLKÜ
3 3503553 Kentsel Koruma ve Yenileme [G5] 3+0+0 3 4   Prof. Dr. RAHMİ ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN SAĞ
4   Seçmeli Ders I A/B Grup   [G5] 2+0+0 2 4    
5   Seçmeli Ders I A/B Grup   [G5] 2+0+0 2 4    
6 3503570 STAJ    2+0+0 - 3    
    TOPLAM     15 30    
  Seçmeli Dersler–I A Grup [S1][S2][G6]            
1 3503581 İmar Uyuşmazlıkları   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR
2 3503582 Kent Planlamada İleri CBS Uygulamaları   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
3 3503583 Bilişim Teknolojileri ve Mekânsal Etkileri   2+0+0 2 4   Prof. Dr. FİLİZ MEŞHUR
4 3503584 Ekonomik Coğrafya   2+0+0 2 4   Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
5 3503585 Planlamada Analiz Teknikleri   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
6 3503587 Kentsel Çevre Psikolojisi   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE TOPÇU
7 3503588 Kentsel Morfoloji ve Tipoloji   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET TOPÇU
8 3503589 Güncel Planlama Sorunları    2+0+0 2 4   Prof. Dr. RAHMİ ERDEM
9 3503591 Peyzaj Planlaması ve Tasarımı   2+0+0 2 4   RUHUGÜL ÖZGE DEMİRCİ (S.Ü. PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ)
10 3503592 Turizm ve Çevre   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
11 3503593 Yeni Nesil Plancı Olmak   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
12 3503594 Kıyı Alanlarının Planlanması ve Tasarımı     2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN SAĞ
13 3503522 Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Kentsel Yayılma   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
14 3503536 Gönüllülük Çalışmaları   1+2+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
  Seçmeli Dersler–I B Grup            
1 3503525 Kültür, Konut ve Tasarım   2+0+0 2 4   Prof. Dr. MİNE ULUSOY
2 3503526 Engelliler İçin Bina ve Çevre Tasarımı   2+0+0 2 4   Doç. Dr. BİLGEHAN YILMAZ ÇAKMAK
3 3503527 Kentsel Tasarım Uygulamaları   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MURAT ORAL
4 3503528 Modern Koruma Kuramları   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MUSTAFA KORUMAZ
5 3503529 Mekân ve Fotoğraf   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET TOPÇU
6 3503532 Yapılarda Gürültü Kontrolü   2+0+0 2 4   Prof. Dr. MUSTAFA TOSUN
  6. YARIYIL             
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503651 Planlama Stüdyosu 6 [G5] 4+4+0 6 12 3503551 [Başarmış olmak] Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR (A ŞUBESİ)
Arş. Gör. GİZEM DERİNCİ (A ŞUBESİ)
Doç. Dr. MEHMET TOPÇU (B ŞUBESİ)
Arş. Gör. VESİLE ÖZEN (B ŞUBESİ)
Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE TOPÇU (C ŞUBESİ)
Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND (C ŞUBESİ)
2 3503681 Kent Ekonomisi [G4] [G5] 2+0+0 2 3   Doç. Dr. MEHMET TOPÇU
3 3503654 Kent Yönetimi  [G5] 2+0+0 2 3   Dr. Öğr. Üyesi SİNANLEVEND
4   Seçmeli Ders II A/B Grup   [G5] 2+0+0 2 4    
5   Seçmeli Ders II A/BGrup   [G5] 2+0+0 2 4    
6   Seçmeli Ders II A/B Grup   [G5] 2+0+0 2 4    
    TOPLAM     16 30    
  Seçmeli Dersler–II A Grup [S1] [S2] [G6]            
1 3503655 Koruma Kültürü   2+0+0 2 4   Prof. Dr. RAHMİ ERDEM
2 3503660 Kent Planlama ve Evrensel Tasarım    2+0+0 2 4   Prof. Dr. H. FİLİZ MEŞHUR
3 3503680 Kent Estetiği   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE TOPÇU
4 3503684 Turizm Planlaması   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
5 3503685 Planlama ve Ekoloji   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
6 3503687 Kentsel Erişilebilirlik Modellemesi   2+0+0 2 4   Doç. Dr. KIVANÇ ERTUGAY
7 3503688 Kent Planlamada Gayrimenkul Değerleme   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET TOPÇU
8 3503689 Kırsal Planlama   2+0+0 2 4   Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
9 3503690 Kentsel Dönüşüm Uygulama Örnekleri    2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN SAĞ
10 3503691 Kentsel Politikalar   2+0+0 2 4    Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
11 3503692 Kentsel Proje Uygulamaları    2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR
12 3503693 Ekonomik Mekânı Anlamak   2+0+0 2 4   Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
13 3503696 Kentsel Mekânın Tasarımı ve Etkin Kullanımı   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
14 3503697 Bilim, Şehir ve Medeniyet   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
15 3503699 Metropoliten Planlama [S3] 2+0+0 2 4    
  Seçmeli Dersler–II B Grup             
1 3503631 Sinemada Mimari Okumalar   2+0+0 2 4   Prof. Dr. HAVVA ALKAN BALA
2 3503632 Tarihi Çevrede Yeni Yapılaşma Koşulları   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA KORUMAZ
3 3503633 Bahçe Tasarımı   2+0+0 2 4   Doç. Dr. A. DENİZ OKTAÇ BEYCAN
4 3503634 Koruma Düşüncesinin Gelişimi ve Yasal Boyut   2+0+0 2 4   Doç. Dr. A. DENİZ OKTAÇ BEYCAN
5 3503635 Renk Düzenleri   2+0+0 2 4   Arş. Gör. HALUK HÜSNÜ KORKMAZ
  7. YARIYIL             
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART  
1 3503751 Planlama Stüdyosu 7 [G5] 4+4+0 6 14 3503651[Başarmış olmak] Prof. Dr. RAHMİ ERDEM
Prof. Dr. FİLİZ MEŞHUR
Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
Arş. Gör. CANSU KORKMAZ
2 3503752 İmar ve Çevre Hukuku [G5] 2+0+0 2 3   Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR
3 3503780 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi I [G5] 2+0+0 2 2   UZAKTAN EĞİTİM
4   SeçmeliDers IIIA/BGrup [G5] 2+0+0 2 4    
5   SeçmeliDers IIIA/BGrup [G5] 2+0+0 2 4    
6 3503771 STAJ       3    
    TOPLAM     14 30    
  Seçmeli Ders III A Grup [S1] [S2][G6]            
1 3503781 İmar Uyuşmazlıkları   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR
2 3503782 Kent Planlamada İleri CBS Uygulamaları   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
3 3503783 Bilişim Teknolojileri ve Mekânsal Etkileri   2+0+0 2 4   Prof. Dr. FİLİZ MEŞHUR
4 3503784 Ekonomik Coğrafya   2+0+0 2 4   Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
5 3503785 Planlamada Analiz Teknikleri   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
6 3503787 Kentsel Çevre Psikolojisi   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE TOPÇU
7 3503788 Kentsel Morfoloji ve Tipoloji   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET TOPÇU
8 3503789 Güncel Planlama Sorunları    2+0+0 2 4   Prof. Dr. RAHMİ ERDEM
9 3503791 Peyzaj Planlaması ve Tasarımı    2+0+0 2 4   RUHUGÜL ÖZGE DEMİRCİ (S.Ü. PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ)
10 3503792 Turizm ve Çevre   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
11 3503793 Yeni Nesil Plancı Olmak   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
12 3503794 Kıyı Alanlarının Planlanması ve Tasarımı   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN SAĞ
13 3503722 Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Kentsel Yayılma   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
14 3503736 Gönüllülük Çalışmaları   1+2+0 3 4   Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
  Seçmeli Dersler–III B Grup            
1 3503725 Kültür, Konut ve Tasarım   2+0+0 2 4   Prof. Dr. HAVVA ALKAN BALA
2 3503726 Engelliler İçin Bina ve Çevre Tasarımı   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA KORUMAZ
3 3503727 Kentsel Tasarım Uygulamaları   2+0+0 2 4   Doç. Dr. A. DENİZ OKTAÇ BEYCAN
4 3503728 Modern Koruma Kuramları   2+0+0 2 4   Doç. Dr. A. DENİZ OKTAÇ BEYCAN
5 3503729 Mekân ve Fotoğraf   2+0+0 2 4   Arş. Gör. HALUK HÜSNÜ KORKMAZ
6 3503732 Yapılarda Gürültü Kontrolü   2+0+0 2 4    
  8. YARIYIL             
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503851 Planlama Stüdyosu 8 [G5] 4+4+0 6 13 3503751[Başarmış olmak Prof. Dr. RAHMİ ERDEM
Prof. Dr. FİLİZ MEŞHUR
Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
Arş. Gör. CANSU KORKMAZ
2 3503880 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi II [G5] 2+0+0 2 2   Uzaktan Eğitim
3 3503852 Kent Planlama Etiği [G5] 2+0+0 2 3   Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR
Arş. Gör. KÜBRA KOÇER
4   Seçmeli Ders IV A/B Grup [G5] 2+0+0 2 4    
5   Seçmeli Ders IV A/B Grup [G5] 2+0+0 2 4    
6   Seçmeli Ders IV A/B Grup [G5] 2+0+0 2 4    
    TOPLAM     12 30    
  Seçmeli Ders IV. Grup [S1][S2][G6]            
1 3503872 Kent Planlama ve Evrensel Tasarım    2+0+0 2 4   Prof. Dr. H. FİLİZ MEŞHUR
2 3503878 Kentsel Mekânın Tasarımı ve Etkin Kullanımı   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi HALE ÖNCEL
3 3503879 Bilim, Şehir ve Medeniyet   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
4 3503881 Kent Estetiği   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE TOPÇU
5 3503883 Koruma Kültürü   2+0+0 2 4   Prof. Dr. RAHMİ ERDEM
6 3503884 Turizm Planlaması    2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
7 3503885 Planlama ve Ekoloji    2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi ELİF GÜNDÜZ
8 3503887 Kentsel Erişilebilirlik Modellemesi   2+0+0 2 4   Doç. Dr. KIVANÇ ERTUGAY
9 3503888 Kent Planlamada Gayrimenkul Değerleme   2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET TOPÇU
10 3503889 Kırsal Planlama   2+0+0 2 4   Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
11 3503890 Kentsel Dönüşüm Uygulama Örnekleri    2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN SAĞ
12 3503891 Kentsel Politikalar    2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi SİNAN LEVEND
13 3503892 Kentsel Proje Uygulamaları    2+0+0 2 4   Doç. Dr. MEHMET ÇAĞLAR MEŞHUR
14 3503893 Ekonomik Mekânı Anlamak   2+0+0 2 4   Doç. Dr. ÖZER KARAKAYACI
15 3503899 Metropoliten Planlama [S3] 2+0+0 2 4    
  Seçmeli Dersler–IV B Grup            
1 3503831 Sinemada Mimari Okumalar   2+0+0 2 4   Prof. Dr. HAVVA ALKAN BALA
2 3503832 Tarihi Çevrede Yeni Yapılaşma Koşulları   2+0+0 2 4   Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA KORUMAZ
3 3503833 Bahçe Tasarımı   2+0+0 2 4   Doç. Dr. A. DENİZ OKTAÇ BEYCAN
4 3503834 Koruma Düşüncesinin Gelişimi ve Yasal Boyut   2+0+0 2 4   Doç. Dr. A. DENİZ OKTAÇ BEYCAN
5 3503835 Renk Düzenleri   2+0+0 2     Arş. Gör. HALUK HÜSNÜ KORKMAZ
  GENEL TOPLAM          140 Kredi 240 AKTS  
                 
  2020-2021 Öğretim Dönemi Yabancı Dil Havuz Dersleri      
  GÜZ YARIYILI            
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503565 Planning Studio 5   4+4+0 3 8   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
2 3503571 Urban and Property Economics   3+0+0 3 3   Dr. Öğr. Üyesi  FATİH EREN
3 3503572 Introduction to Urban Planning   3+0+0 3 3   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
  BAHAR YARIYILI            
S.NO D.KODU DERSİN ADI GENEL AÇIKLAMA T+U+L KREDİ AKTS ÖNŞART Dersin Yürütücüsü
1 3503471 History of Urban Planning   3+0+0 2 3   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
2 3503664 Planning Studio6   4+4+0 6 8   Dr. Öğr. Üyesi  FATİH EREN
3 3503672 Planning and Property Development   3+0+0 3 3   Dr. Öğr. Üyesi FATİH EREN
                 
                 
  ÖĞRETİM PLANI NOTLARI:            
  A) GENEL AÇIKLAMALAR:            
G1 2014-2015 Öğretim Planı’nda 3. Yarıyılda yer alan 3503355 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersi 2016-2017 Öğretim Planı’nda4. Yarıyılda 3503469 kodu ile açılmıştır. 3503355 kodlu dersi alıp başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler ve bu dersi daha önce almamış öğrenciler 3503469 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersini almakla yükümlüdürler
G2 2017-2018 Öğretim Planı’nda6. Yarıyılın 3503652 kodlu Bölge Planlama dersi, 2018-2019 Öğretim Planı’nda3. Yarıyıla alınarak 3503364 kodu ile açılmıştır. 2018-2019 Öğretim Yılında üçüncü sınıfa başlayacak öğrenciler ile 2017-2018 Öğretim Yılında 3503652 kodlu dersi hiç almayan ya da alıp başarısız olmuş/devamsızlıktan kalmış öğrenciler3. Yarıyılda açılacak olan 3503364kodlu Bölge Planlama dersini almakla yükümlüdürler.
G3 2017-2018 Öğretim Planı’nda3. Yarıyılda 3503352 kodlu Planlama Kuramları dersi, 2018-2019 Öğretim Planı’nda4. Yarıyıla alınarak 3503473 kodu ile açılmıştır. 2017-2018 Öğretim yılında, 3503352 kodlu dersi hiç almayan ya da alıp başarısız olmuş/devamsızlıktan kalmış öğrenciler4. Yarıyılda açılacak olan 3503473kodlu Planlama Kuramları dersini almakla yükümlüdürler.
G4 2017-2018 Öğretim Planı’nda4. Yarıyılda 3503456 kodlu Kent Ekonomisi dersi, 2018-2019 Öğretim Planı’nda6. Yarıyıla alınarak 3503681 kodu ile açılmıştır. 2017-2018 Öğretim yılında, 3503456 kodlu dersi alıp başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler6. Yarıyılda açılacak olan 3503681 kodlu Kent Ekonomisi dersini almakla yükümlüdürler.

G5

 

Genel (zorunlu) dersler ile ilgili bu öğretim planında belirtilmeyen hükümlerde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Planı hükümleri geçerlidir. Uygulamalı derslerden devamsızlıktan kalmış öğrenciler, dersin devamını almak zorundadır. Devam zorunluluğu olan alttan ders ile normal döneminde alınan dersin çakışması durumunda, öncelik alttan alınan derse verilmeli ve normal dönemde alınan ders seçilemez.

NOT:  Güz Yarıyılında tüm dersler ve sınavlar %100 uzaktan öğretim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

   

 

           
  SEÇMELİ DERSLER [S]            
S1 2016-2017 Öğretim Planı’nda 4. Yarıyılda yer alan seçmeli ders grubu iptal edilmiştir.Daha önceki öğretim yıllarında 4. Yarıyılda seçmeli ders almakla yükümlü tutulan öğrenciler ve ders alamamış öğrenciler ya dabu dersleri alıp başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler bu derslerin yerine başka bir Seçmeli Ders Grubundan (seçmeli ders I A, II A, III A ve IV A gruplarında yer alan dersler arasından)Devam Şartı” sağlanması koşulu ile ders almakla yükümlüdürler.
2019-2020 Öğretim Planında Seçmeli Dersler I, Seçmeli Dersler II, Seçmeli Dersler III, Seçmeli Dersler IV dersler grubu, Seçmeli Dersler I A/B, Seçmeli Dersler II A/B, Seçmeli Dersler III A/B, Seçmeli Dersler IV A/B olarak düzenlenmiştir. Seçmeli Dersler A Grubu için öğrenci kotası bölüm başkanlığı tarafından belirlenecektir. Seçmeli Dersler B Grubu için öğrenci kotası 3’ü (üç) aşmayacaktır.
Bütün öğrenciler 8. Dönem sonu itibariyle toplam 40 AKTS karşılığı seçmeli ders almış olmakla yükümlüdürler.
Alınıp devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan dersler bir sonraki dönem dersin açılmasına bağlı olarak, devam şartını sağlamayı gerektirmeksizin tekrar alınabilir. Ancak, alınıp, başarısız olunan veya devamsızlıktan kalınan derslerin yerine veya o dönem açılmayan derslerin yerine “devam şartı”sağlanması koşulu ile “aynı gruptan” başka bir ders alınabilir. Öğretim planından kaldırılan seçmeli derslerin yerinede“devam şartı”sağlanması koşulu ile “aynı gruptan” başka bir ders alınabilir.
Seçmeli dersler ile ilgili bu öğretim planında belirtilmeyen hükümlerde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Planı hükümleri geçerlidir. 
S2 Aynı isimli, farklı kodlu derslerin seçiminde aynı isimli dersler sadece bir kez seçilebilir. Bu dersler için ders yürütücüsü/yürütücülerine ayrı ayrı ders ücreti tahakkuk edilemez. Aynı isimle, farklı kodlarla açılan derslere ilişkin aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir.
ü 2017-2018 Öğretim Planı’nda5. Yarıyıl Seçmeli Ders I. Grup içerisinde yer alan 3503357 kodlu Güncel Planlama Sorunları dersi 3503589 kodu, 3503575 kodlu Peyzaj Planlaması ve Tasarımı dersi 3503591 kodu, 3503576 kodlu Turizm ve Çevre dersi 3503592 kodu, 3503577 kodlu Yeni Nesil Plancı Olmak dersi 3503593 kodu, 3503578 kodlu Kıyı Alanlarının Planlaması ve Tasarımı dersi 3503594 koduile Seçmeli Dersler I. Grup içerisine alınmıştır. Söz konusu dersleri alıp başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler “devam şartı” sağlanması koşulu ile Seçmeli Ders I Grubundan başka bir ders alabilirler.
ü 2017-2018 Öğretim Planı’nda6. Yarıyıl Seçmeli Ders II. Grup içerisinde yer alan 3503675 kodlu Turizm Planlaması dersi 3503684 kodu, 3503676 kodlu Planlama ve Ekoloji dersi 3503685 kodu, 3503678 kodlu Planlamada Niceliksel Yöntemler dersi 3503686 koduile Seçmeli Dersler II. Grup içerisine alınmıştır. Söz konusu dersleri alıp başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler “devam şartı” sağlanması koşulu ile Seçmeli Ders II Grubundan başka bir ders alabilirler.
ü 2017-2018 Öğretim Planı’nda7. Yarıyıl Seçmeli Ders III. Grup içerisinde yer alan 3503754 kodlu İmar Uyuşmazlığı dersi 3503781 kodu, 3503755 kodlu Kent Planlamada İleri CBS Uygulamaları dersi 3503782 kodu, 3503757 kodlu Bilişim Teknolojileri ve Mekânsal Etkileri dersi 3503783 kodu, 3503768 kodlu Ekonomik Coğrafya dersi 3503784 kodu, 3503772 kodlu Planlamada Analiz Teknikleri dersi 3503785 koduile Seçmeli Dersler III. Grup içerisine alınmıştır. Söz konusu dersleri alıp başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler “devam şartı” sağlanması koşulu ile Seçmeli Ders III Grubundan başka bir ders alabilirler.
ü 2017-2018 Öğretim Planı’nda8. Yarıyıl Seçmeli Ders IV. Grup içerisinde yer alan 3503854 kodlu Kentsel Erişilebilirlik Modellemesi dersi 3503887 kodu, 3503856 kodlu Kent Planlamada Gayri Menkul Değerleme dersi 3503888 kodu, 3503857 kodlu Kırsal Planlama dersi 3503889 kodu, 3503858 kodlu kentsel dönüşüm Uygulama ve Örnekleri dersi 3503890 kodu, 3503866 kodlu Kentsel Politikalar dersi 3503891 kodu, 3503867 kodlu Kentsel Proje uygulamaları dersi 3503892 kodu, 3503868 kodlu Ekonomik Mekanı Anlamak dersi 3503893 koduile Seçmeli Dersler IV. Grup içerisine alınmıştır. Söz konusu dersleri alıp başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler “devam şartı” sağlanması koşulu ile Seçmeli Ders IV Grubundan başka bir ders alabilirler.
S3 2018-2019 Öğretim Planı’nda 3503590kodu ile5. Yarıyılda, 3503790 kodu ile 7. YarıyıldaaçılanMetropoliten Planlamadersi, 2019-2020 Öğretim Planı’nda6. Yarıyılda 3503699kodu ile Seçmeli Dersler II. Grup ve 8. Yarıyılda 3503899kodu ile Seçmeli Dersler IV. Grup içerisine alınmıştır. 3503590 ve3503790 kodlu dersi alıp başarısız olmuş ya da devamsızlıktan kalmış öğrenciler, “devam şartı” sağlanması koşulu ile “aynı gruptan” başka bir ders alabilir.
   
  PLANLAMA STÜDYOSU DERSLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR          
1 Planlama Stüdyosu(Planlama Stüdyosu 1-2-3-4-5-6-7-8) dersleri birbirine ön şartlıdır. Bir önceki stüdyo dersinden başarılı olunmadan bir sonraki alınamaz.
2 Planlama Stüdyosu 8 dersi her yarıyıl açılır
3 Planlama Stüdyosu 8 dersi için tek ders sınavı yapılmaz.
4 Planlama Stüdyosu (Planlama Stüdyosu 1-2-3-4-5-6-7-8) dersleri için bütünleme sınavı yoktur.
5 Planlama Stüdyosu (Planlama Stüdyosu 1-2-3-4-5-6-7-8) dersleri; kuramsal bilgi aktarımı ve uygulama içeriği ile alan tespit çalışmalarına dayanan teknik gezi programlarından oluşan kendine özgü yöntem ve izlence eşliğinde yürütülmektedir. Bu derslerin değerlendirme sınavları ise JÜRİ olarak adlandırılan görsel/yazılı–çizili malzemelerin sözlü sorgulamalara dayanan grup ya da bireysel sunumlar ile irdelenmesine dayanmaktadır. Bu kapsamda; Planlama Stüdyosu (Planlama Stüdyosu 1-2-3-4-5-6-7-8) dersleri değerlendirme sınavları ve derslerin yürütülmesi için aşağıdaki koşullar geçerlidir:
  a. Planlama Stüdyosu dersleri sorumlu öğretim elemanları tarafından yıl boyunca yapılacak kuramsal ve uygulama içerikli çalışmalar, değerlendirme sınavları ve değerlendirme ağırlıklarını içeren (teknik gezi – kısa sınav – yazılı – çizili sunum ve anlatım, seminer – ödev, vb.) Stüdyo Ders Planı hazırlanarak, her yarıyıl başında öğrencilere duyurulur
  b. Planlama Stüdyosu dersleri Stüdyo Ders Planı kapsamında; yazılı ya da görsel – çizili malzeme destekli sözlü anlatım – sunumlar veya kısa ödev ya da araştırma konuları vb. verilmesi biçiminde farklı tür ve sayıda birden çok sınav yapılabilir. Yapılan bütün sınavlar, Üniversite bütününde belirlenmiş %40 dilim içinde değerlendirilir. Bu değerlendirmede, yapılan sınavların ağırlıkları sorumlu öğretim elemanlarınca belirlenir.