Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyon

*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hedef ve Performans Göstergeleri

*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

*ÖİDB Paydaş Listesi ve Katkı Sağlama Tablosu

*ÖİDB 2023 Yılı Faaliyet Raporu

*GZFT Analizi

* EKA4 Tablosu

*Performans Tablosu

 

 

2024 Mart Ayına İlişkin Öğrenci Sayıları

Öğrenci Sayıları

Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

Öğrenci Kontenjanları

Yabancı Uyruklu, Çift Anadal, Yandal Öğrenciler

Mezun Sayıları

Mezun Sayıları (Yabancı Uyruklu,Çift Anadal,Yandal)

 

*2022-2023 Eğitim öğretim dönemi öğrenci kayıtları dahil edildiği için yıl bilgisi 2023 olarak ifade edilmiştir.

 

KTÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Görev Tanımları

OID-GT-1.03.001-Daire Başkanı

OID-GT-1.03.002-Şube Müdürü

OID-GT-1.03.003-Şef

OID-GT-1.03.004-Programcı

OID-GT-1.03.005-Bilgisayar İşletmeni

OID-GT-1.03.006-Memur

OID-GT-1.03.007-Sürekli İşçi

 

KTÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İş Akışları

OID-IA-1.30.001-Ön Lisans Veya Lisans Programlarına Kayıt Süreci

OID-IA-1.30.002-Ders Kayıt Süreci

OID-IA-1.30.003-Ders Ekleme Çıkarma Süreci

OID-IA-1.30.004-Ders Muafiyeti Süreci

OID-IA-1.30.005-Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

OID-IA-1.30.006-Yatay Geçiş Başvuru Ve Kayıt İşlemleri

OID-IA-1.30.007-Ön Lisans /Lisans Programlarından Yatay Geçiş İle Giden Öğrenci Süreci

OID-IA-1.30.008-Özel Öğrenci Süreci (Gelen)

OID-IA-1.30.009-Özel Öğrenci Süreci (Giden)

OID-IA-1.30.010-Mazeretli Ders Kayıt Süreci

OID-IA-1.30.011-Öğrenci Katkı Payı Öğrenim Ücreti İadesi Süreci

OID-IA-1.30.012-Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Süreci

OID-IA-1.30.013-Değişim Programı İle Gelen Öğrenci Süreci

OID-IA-1.30.014-Bölüm/Program Açma Süreçleri

OID-IA-1.30.015-Mezuniyet İşlemleri

OID-IA-1.30.016-Akademik Takvim Süreci

OID-IA-1.30.017-Diplomanın Yeniden Düzenlenmesi