Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Misyon

Başkanlığımız bilişim alanını yakından takip edip, mevcut sistemimizi geliştirerek işletmek, bunun yanında akademik personelimizin araştırma, proje vb. çalışmalarına katkı sağlamak, öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alabilmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere daha hızlı ulaşabilmeleri için bilgi teknolojilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, idari personelimizin işlerini hızlandırıp, uygulama programlarıyla destekleyip yapılan işlemlerin daha hızlı, etkin ve sağlıklı yürütülebilmesi, doğruluğunun kontrol edilebilmesi mümkün bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir.

Vizyon

Üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında üst sırlarda yer alması için bilgiye dayalı ileri teknoloji çözümleri sunan bilişim ve teknoloji altyapısı hazırlamak, kullanıcıların internet kapsama alanı genişletmek, eğitim-öğretim faaliyetleri için lisanslı yazılımları temin etmek, idari iş süreçleri için yerli yazılımlar geliştirmek, hizmet kalitesi ve kullanıcı memnuniyeti açısından üst sıralarda yer almak; yeni teknolojiler kullanarak farkındalık yaratıcı hizmetler sunan bir yapıda bulunmaktır. 


Hakkımızda

Başkanlığımız teknolojik gelişmeleri takip ederek Üniversitemizin bilişim altyapısını      güçlendirerek çalışmalarına devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında yazılım geliştirme, sistem, ağ, siber güvenlik, teknik servis ve idari iş süreçleri alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Sahip olduğu uzman kadro ile üniversite ve birimin vizyon, misyon ve stratejik hedeflere uygun olarak çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle stratejik hedeflerin yakalanması için üniversitemizin ihtiyaç duyduğu lisanslı yazılımların temin edilmesi, internet kapsama alanın genişletilmesi, yeni teknolojilerin entegrasyonu, sistemlerin tümleşik halde çalışmasını, güncel teknolojilere uygun veri merkezinin yönetilmesini, kesintisiz bir şekilde bilişim hizmetlerinin sürdürülmesi için yoğun çaba harcamaktadır. 


Formlar ve Belgeler
Mevzuat
Görev Tanımları
İş Akış Süreçleri
Çalışma Usul Esasları
Organizasyon Şeması

 

Yazılımlar

 

Birim Paydaş Listesi ve Katkı Sağlama Şekli

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Peformans Göstergeleri
Prosedürler
Politikalar