Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

FORMLAR

 

 Sanal Sunucu Talebi Formu

 Sanal Sunucu Değişiklik Formu

 Servis Hesabı Oluşturma Talebi Formu

 Servis Hesabı Değişiklik Talebi Formu

 Servis Hesabı İptal Talebi Formu

 Ortak E-Posta Hesabı Oluşturma Talebi Formu

 Ortak E-Posta Hesabı Değişiklik Talebi Formu

 Ortak E-Posta Hesabı Oluşturma İptal Formu

Misafir Kullanıcı Hesabı Oluşturma Talep Formu

Gerçek IP(NAT) Talep/Değişiklik Formu

Port Talep Değişiklik İptal Formu

Son Kullanıcı Siber Olay Bildirim Formu

Web Servis Talep Değişiklik Formu

Ortak Disk Oluşturma Talep Formu

Ortak Disk Değişiklik Talep Formu