Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yazılım Geliştirme Hizmetleri

Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamaları işlemlerini yürütmek.

 • KTÜN Öğrenci Bilgi Sistemi
 • KTÜN Yöksis Öğrenci Bilgi Sistemi Yönetimi
 • KTÜN Enstitü Otomasyonu Yönetimi
 • KTÜN Yemekhane Rezervasyon ve Kayıt Ssitemi
 • KTÜN LEE Online Başvuru Sistemi
 • KTÜN Online İlişik Kesme Başvuru Sistemi
 • KTÜN Misafirhane Kayıt Sistemi
 • KTÜN Ek Ders Otomasyon Yönetimi
 • KTÜN SMS Yönetim Sistemi
 • KTÜN Erişim Yönetim Sistemi

Web Hizmetleri

Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu web yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile web tasarım işlemlerini yürütmek.

 • KTÜN Kurumsal Web Sayfa Yönetimi
 • KTÜN Ktmopp Web Portal Yönetimi
 • KTÜN Kütüphane Web Portal Yönetimi
 • KTÜN Ktünsem Web Portal Yönetimi
 • KTÜN Aday Web Portal Yönetimi

Ağ ve Sistem Yönetim Hizmetleri

 • Üniversitemiz sistem odası ve bünyesindeki tüm sunucu, storage, ağ cihazlarının yönetilmesi ve işletilmesi,
 • Sanallaştırma ve sanal sunucu kurulumu, yönetimi ve izlenmesi,
 • Aktif sistem ve ağ hizmetlerinin yedeklerinin alınması ve depolanması,
 • Fiziksel ve sanal sunucu hizmetlerinin merkezi olarak izlenmesi ve bakımı,
 • Aktif ve pasif ağ topolojilerinin kurulumu, yönetimi ve izlenmesi,
 • Mevcut alt yapının sorunsuz çalışacak şekilde düzenlenmesi ve kesintisiz hizmet verilmesinin sağlanması

Teknik Servis Hizmetleri

 • Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilişim ürünlerinin arıza tespiti, bakım ve onarımlarının yapılması,
 • Yazılımsal problemlerin (İşletim sisteminin yeniden kurulumu, virüs ve zararlı yazılım temizliği vb.) giderilmesi,
 • Üniversitemiz personeline bilişim ürünleri ile ilgili iş akışını olumsuz etkileyen problemlerin çözümü için uzaktan veya gerektiğinde yerinde destek verilmesi,
 • Üniversitemiz bünyesinde kurulacak öğrenci bilgisayar laboratuvarlarına teknik kurulum desteği verilmesi,
 • Üniversitemiz mevcut öğrenci bilgisayar laboratuvarlarına ve dersliklerdeki bilgisayarlara teknik destek verilmesi,