Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MÜDÜR GÖREV TANIMI tıklayınız

MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI  tıklayınız  

ORGANİZAZYON ŞEMASI tıklayınız

KALİTE KURULU tıklayınız

YETKİ DEVRİ TALİMATI tıklayınız

WEB İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI tıklayınız

VERİ GİRİŞ VE VERİ GÜNCELLEME SORUMLULARI LİSTESİ tıklayınız   

SÜRELİ YAZILAR TAKİP PLANI tıklayınız   

RAPORLAMA tıklayınız

PERFORMANS GÖSTERGESİ tıklayınız   

KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ tıklayınız   

KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ tıklayınız

İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ tıklayınız   

İÇ DENETİM tıklayınız 

HİYERARŞİK KONTROLLER tıklayınız 

HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ tıklayınız

HASSAS GÖREVLER tıklayınız 

GÖREVLER AYRILIĞI tıklayınız 

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK tıklayınız

KTÜN DIŞI EĞİTİM PROGRAMI TALEBİ İŞ AKIŞI tıklayınız

SATIN ALMA ve DÖNER SERMAYE GÖREV TANIMI tıklayınız

YAZİ İŞLERİ GÖREV TANIMI  tıklayınız 

KAYIT SORUMLUSU GÖREV TANIMI  tıklayınız 

TEMZİLİK İŞÇİSİ GÖREV TANIMI  tıklayınız 

PAYDAŞ LİSTESİ VE KATKI SAĞLAMA ŞEKLİ tıklayınız

İŞ AKIŞLARINA AİT ŞÜREÇ FORMLARI  tıklayınız