Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Mahmut Kuş

Müdür
mkus@ktun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ünal Ercan

Müdür Yardımcısı
hunalercan@ktun.edu.tr

Ahmet Kurtuluş

Müdür Yardımcısı
akurtulus@ktun.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Topçu

Üye
mtopcu@ktun.edu.tr