Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Mahmut Kuş

Müdür
mkus@ktun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Terzioğlu

Müdür Yardımcısı
hterzioglu@ktun.edu.tr