Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Cafer Ediz
Cafer Ediz
cediz@ktun.edu.tr
Hülya Çevik
Hülya Çevik
hcevik@ktun.edu.tr
İbrahim Bellier
İbrahim Bellier
ibellier@ktun.edu.tr
Muzaffer Kumru
Muzaffer Kumru
mkumru@ktun.edu.tr