KVK Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Hazim İşcan
Dr. Öğr. Üyesi Hazim İşcan
Koordinatör
hiscan@ktun.edu.tr
Arş. Gör. Muhammet Mustafa Tozlu
Arş. Gör. Muhammet Mustafa Tozlu
Koordinatör Yardımcısı
mmtozlu@ktun.edu.tr