KVK Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Hazim İşcan

Koordinatör
hiscan@ktun.edu.tr