KVK Koordinatörlüğü

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
Kurul: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (  PDFDIŞ LİNK )
Kurul: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı ve Kapsamı ( PDF - DIŞ LİNK )

 

KVKK Organizasyon Yapısı ve Görev Dağılımı
KTÜN KVK Yönergesi ( DOCXPDF )
Kurul : KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN UYGULAMA REHBERİ ( PDF )
KVK Koordinatörlüğü Görev Dağılımı ( DOCX  - PDF )

 

Genel Politika ve Prosedürler
Açık Rıza
Açık Rıza Alma Prosedürü ( DOCX - PDF )
Açık Rıza Metni Hazırlarken Dikkat Edilecekler
Kurul: Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar ( PDF DIŞ LİNK )
Kurul: Açık Rıza Rehberi ( PDF - DIŞ LİNK )

Aydınlatma
Aydınlatma Yükümlülüğü Prosedürü ( DOCX - PDF )
Aydınlatma Metni Hazırlarken Dikkat Edilecekler 
Kurul: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi ( PDF - DIŞ LİNK )
Kurul: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( PDFDIŞ LİNK )

KVKK Politika ve Prosedür
Kişisel Verilerin Korunması Politikası ( DOCX - PDF )
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ( DOCX - PDF )
Kurul: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ veya ANONİM HALE GETİRİLMESİ REHBERİ ( PDF - DIŞ LİNK )

 

Bilgi Edinme ve Başvuru
Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Başvuru ve Yanıt Süreçleri Prosedürü ( DOCX - PDF )
E Posta ile Başvurularda Açık Rıza Metni ( DOCX - PDF )

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Kurul: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı ( PDF - DIŞ LİNK )
Kurul: Özel Nitelikli Kişisel Veriler ( PDF - DIŞ LİNK )
Kurul: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşleme Şartları ( PDF - DIŞ LİNK )
Özel Nitelikteki Kişisel Veri İşleme Prosedürü ( DOCX - PDF )
Din Bilgisinin Maskelenmesi Hakkında Duyuru ( DOCX - PDF )

 

 

Bilgi Teknolojileri
YAPIM AŞAMASINDA

 

Etkinlikler(Seminer, Konferans, Toplantı, Gezi, Webinar vb)
Etkinlik ve Toplantı Prosedürü ( DOCX - PDF )
Etkinlikler için KVKK Metinleri Kullanım Kılavuzu ( DOCX - PDF )
Seminerler, Konferanslar ve KVKK’ya Uygunluk Bilgi Notu ( DOCX - PDF )
Fiziki Etkinlik Katılımcı Aydınlatma Metni ( DOCX - PDF )
Fiziki Etkinlik Katılımcı Açık Rıza Beyan Formu ( DOCX - PDF )
Fiziki Etkinlik Konuşmacı Aydınlatma Metni ( DOCX - PDF )
Fiziki Etkinlik Konuşmacı Açık Rıza Beyan Formu ( DOCX - PDF )
Çevrim içi Etkinlik Konuşmacı Aydınlatma Metni ( DOCX - PDF )
Çevrim içi Etkinlik Konuşmacı Açık Rıza Beyan Formu ( DOCX - PDF )
Çevrim içi Etkinlik Katılımcı Aydınlatma Metni ( DOCX - PDF )
Çevrim içi Etkinlik Katılımcı Açık Rıza Beyan Formu ( DOCX - PDF )
İnternet Sitesi Paylaşımlarına İlişkin Duyuru ( DOCX - PDF )
Yurtdışı Merkezli Veri Paylaşım Platformlarının Üniversite iş Süreçlerinde Kullanılması Hakkında Duyuru ( DOCX - PDF )

 

Personel
YAPIM AŞAMASINDA

 

Öğrenci
T.C. Uyruklu Örgün Öğrenci Kayıt İşlemi Aydınlatma Metni ( DOCX - PDF )
Yabancı Uyruklu Örgün Öğrenci  Kayıt İşlemi Aydınlatma Metni ( DOCX - PDF )

 

Dış Paydaşlar (KTÜN bünyesi dışındaki diğer firmalar, Kurumlar vb.) ile yürütülen süreçlerde KVKK
Kişisel Veri Aktarım Prosedürü ( DOCX - PDF )
Kurul: Yurt İçi Aktarım ( PDF - DIŞ LİNK )
Kurul: Yurt Dışına Aktarım ( PDF - DIŞ LİNK )
Kurul: Yurt Dışı Aktarım Kamuoyu Duyurusu ( PDF - DIŞ LİNK )
Kurul: Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Birinci Rehber ( PDF - DIŞ LİNK )
Kurul: Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması İkinci Rehber ( PDF - DIŞ LİNK )
Google ve Microsoft Ürünleri Açık Rıza Metinleri ( DOCX - PDF )
Kurum Dışı Gerçek veya Tüzel Kişilerle Yapılacak Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi ( DOCX - PDF )
 

 

Önemli Bilgiler
Kurul: 100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( PDF - DIŞ LİNK )

​​​​​

 

Faydalı Kaynaklar