KVK Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Konya Teknik Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Koordinatörlüğü; Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu, ilgili Geliştirme Daire Başkanlıkları ve Rektörlük Üst Yönetimi işbirliğinde Üniversitemizin iç kişisel verilerin korunması sisteminin kurulması, uygulanması, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yapmak üzere 2021 yılında kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz çalışmalarını 11/05/2022 tarihli Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen güncellenmiş KVK Yönergesi ve KVK Politikası kapsamında yürütmektedir.

Misyonumuz

Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, Üniversitemizde Kişisel Verilerin Korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli öğretimde ulusal ve uluslararası rekabet kapasitemizi artırıcı bir ortam oluşturmak.

Vizyonumuz

Kişisel Verilerin Korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve üniversiteler arasında söz sahibi olmak.

Temel İlke ve Değerlerimiz

Özel hayatın gizliliğini koruma,

Temel hak ve özgürlüklere saygı,

Tarafsızlık,

Bağımsızlık,

Güvenilirlik,

Hukuka ve etik ilkelere uygunluk,

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,

Hızlı, doğru ve objektif karar alma,

İşbirliği ve katılımcılık,

Ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verme.