KVK Koordinatörlüğü

Koordinatörlüğümüz Üniversitemiz Senatosu’nun 29.12.2021 tarihli, 20-04 sayılı kararı ile kurulmuştur.