Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Emre Ün

Koordinatör
eun@ktun.edu.tr

Öğr. Gör. Erol Yıldız

Koordinatör Yardımcısı
eyildiz@ktun.edu.tr