Bilgisayar Mühendisliği

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olmak. Teorik ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilmek
P.Ç.2 Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlamak.
P.Ç.3 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını, en az bir bilgisayar programlama dilini seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanmak.
P.Ç.4 Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmak.
P.Ç.5 Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili proje planlaması yapma, detay belirleyebilme ve bu konularla ilgili yazılım veya donanım geliştirebilme becerisine sahip olmak.
P.Ç.6 Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi sorumluluk alma özgüveni kazanmak
P.Ç.7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
P.Ç.8 Sosyal ve beşeri bilim ve sanat için bilinçli ve duyarlılığı geliştirmek için bir yetenek kazanmak
P.Ç.9 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak