Bilgisayar Mühendisliği

Staj İşlemleri

 

Classroom Mesleki Staj Dersi sınıf kodu: gxw5yfk

 

Bilgisayar Mühendisliği Staj Yönergesi

 

Staj Başvuru Evrakları

Zorunlu Staj Belgesi

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu

Staj Sağlık Hizmetleri Bildirim Formu

Staj Başvuru Formu (TR)

Staj Başvuru Formu (EN)

Beyan Dilekçesi

 

Staj Evrakları

İç Kapak

Defter Sayfa

Pratik Sicil Fişi

Kapak

 

Sigortalı işe giriş bildirgenizi e-devlet üzerinden edinebilirsiniz (Sosyal Güvenlik Kurumu, 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi)...

İSTEĞE BAĞLI STAJ HAKKINDA

İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerin ekte bulunan belgeleri doldurarak Dr. Öğr. Üyesi Alper KILIÇ’a başvuru yapmaları gerekmektedir. Staj yapacak öğrencinin, staj yapılacak olan günlerde ders programında herhangi bir dersinin olmaması gerekmektedir. İsteğe bağlı staj en fazla 40 iş günü yapılabilmektedir.

İsteğe bağlı staj için başvurmadan önce lütfen yönetmeliği okuyunuz.

İSTEĞE BAĞLI STAJ YÖNETMELİĞİ

 

İsteğe Bağlı Staj Başvuru Dilekçesi

3 adet İsteğe Bağlı Staj Programı Öğrenci Başvuru Formu (EK-1 B)

3 adet İsteğe Bağlı Staj Programı Kabul Formu (EK-2)

3 adet İsteğe Bağlı Staj Programı Sigorta Ödeme Bildirim Dilekçesi (Dilekçe)

1 adet transkript

STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ

Staj Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Alper KILIÇ

akilic@ktun.edu.tr

 

Staj Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Sedat KORKMAZ

skorkmaz@ktun.edu.tr

 

Arş. Gör. Aybüke BABADAĞ

ababadag@ktun.edu.tr

 

Arş. Gör. Emir Ali DİNSEL

eadinsel@ktun.edu.tr

 

Arş. Gör. Salimkan Fatma TAŞKIRAN

sftaskiran@ktun.edu.tr

 

Arş. Gör. Zeynep ORTAÇAY

zortacay@ktun.edu.tr