İnşaat Mühendisliği

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.46 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kazanır.
P.Ç.47 Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi kazanır.
P.Ç.48 Bir sistemi, parçayı ya da süreci, kendisinin ve diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisi kazanır.
P.Ç.49 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazanır.
P.Ç.50 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazanır.
P.Ç.51 Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi kazanır.
P.Ç.52 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
P.Ç.53 Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır
P.Ç.54 Alanıyla ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri ve modern alet ve donanımlarla yazılımları kullanabilme becerisi
P.Ç.55 Mühendisliğin küresel ve yerel boyutlarda etkisini kavrama özelliği kazanır.
P.Ç.56 Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma özelliği kazanır.
P.Ç.57 Güncel konulara ilişkin bilgi sahibi olma özelliği kazanır.