Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Görev / İşin Kısa Tanımı

Usul ve mevzuat çerçevesinde, Konya Teknik Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaç ve ilkeler doğrultusunda; üniversitenin halkla ilişkiler, tanıtım, reklam organizasyon web ve sosyal medya kapsamında yürütülecek görevleri yerine getirmek. 

Görev / İş Yetki ve Sorumluluklar

Tanıtım faaliyetleri kapsamında gereçekleştirilecek haber bültenleri, broşürler ve katalog çalışmalarını hazırlamak. Sosyal medya takibi yapmak, sosyal medyada paylaşılacak  her türlü duyuru, afiş, mesaj etkinliklerinni paylaşımını organize etmek.Üniversite ana ana web sayfasındaki her türlü duyuru, etkinlik slider girişlerinin kurumsal kimliğe uygun hale getirmek ve yayınlanmasını yönetmek. Üniversite tercih tanıtım ve fuar etkinlikleri organize etmek birimin halkla ilişkiler sorumlusunun başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca üniversite bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin haber metni haline getirilip web sitesi, sosyalo medyalar aracılığı ile duyurulması, ulusal ve yerel basına servis edilmesi. Üniversite içersinde öğretim elemanları ve öğrencilerin başarıların yerel ve ulusal basın aracılığıyla kamuya duyurulmasına yardımcı olacak bağlantıyı sağlama ve takibini yapma birimin haberden sorumlu yetkilisinin gerçekleştirdiği görevler arasında yer alır. Birim bünyesinde rektörlüğün grafik- tasarım çalışmalarının yapılması ve basım işlerinin yürütülmesi- kurumsal kimlik çalışmalarının tasarlanması ve basılması. Broşür, katalog,afiş, her türlü göreselin tasarımı, kurum içi-dışı sesli görüntülü tanıtıcı dokümanların hazırlanması, tanıtım filmleri, kısa filmler, görüntülü mesaj ve raporların hazırlanması ilgili yetkilinin görev listesi içerisinde yer alan belli başlı yetkilerinden bazılarıdır. Birimin amacı kısaca tanıtım, duyuru, halkla ilişkiler ve basın ve grafik tasarım gibi faaliyetler ile üniversite ve kamuoyu arasındaki bağlantıyı kurmaktır.