Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Koordinator E-mail hfilizalkan yahoo.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin en temel amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve kentsel mekâna olan etkilerini şehir ve bölge planlama disiplini açısından tartışmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 10 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel sunumlar ile desteklenen yüz yüze ders anlatımı
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse giriş, bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin genel açıklamalar Castells, M. (2003). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, Çev. Ebru Kılıç, 1. cilt, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
2 Tarihsel süreç içinde teknolojinin kentsel mekâna etkileri Graham, S. (2000). Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarization and Information and Communication Technologies (ICTs): Current Trends and Policy Prospects, A Background Paper for the United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS).
3 Bilgi ve İletişim teknolojilerinin gelişimi, Bilişim Teknolojilerinin yaşamsal etkileri Castells, M. (2003). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Ağ Toplumunun Yükselişi, Çev. Ebru Kılıç, 1. cilt, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
4 Bilişim Teknolojilerinin bölgesel ve kentsel etkileri Bilişim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve teoriler Graham, S.(1997). Telecommunications and the Future of Cities: Debunking the Myths, Cities, 14, 1, 21-29. Castells, M. (2001). The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford: University Press. Graham, S. and Marvin, S.(2001). Splintering Urbanism, London, Routledge.
5 E-Devlet, E-Avrupa Kavramları, Türkiyedeki bilişim altyapısı Bilişim Şurası (2002). T.C. Başbakanlık, Bilgi Toplumuna Doğru, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Sonuç Raporu, Ankara.
6 Tele çalışma kavramı, türleri, uygulamaları Tele çalışmanın bölgesel, kırsal ve kentsel etkileri Blais, P. (1996). How the Information Revolution Is Shaping Our Communities, Planning Commissioners Journal Issue 24. Castells, M. (1991). The Informational City, Oxford, U.K.
7 Küresel kentler, mega kentler, ağ toplumu Bilgi teknolojileri destekli kentsel planlama stratejileri Sassen, S. (2001). Global Cities and Global City Regions: A Comparison, in: A. J. ed. Global City-Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford: Oxford University Press.
8 Bilişim teknolojilerinin sektörlerin yer seçimine olan etkilerinin değerlendirilmesi Velibeyoğlu, K. (2005). Bilgi Teknolojileri Destekli Kentsel Gelişme Stratejileri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, (www.angelfire.com/ar/corei/velibeyoglu_bildiri.doc)
9 Bilişim teknolojilerinin planlama disiplinine olan etkilerinin değerlendirilmesi Talvitie, J. (2003). The Impact of Information and Communication Technology on Urban and Regional Planning, Helsinki University of Technology Department of Surveying Institute of Real Estate Studies, Helsinki.
10 Bilişim Teknolojilerinin Engelliler Açısından Önemi ve Sunduğu Olanaklar Alkan Meşhur (2006). Engellilerin Bir İstihdam Seçeneği Olarak Tele Çalışma: Modellenmesi ve Modelin Kent Planlama Açısından İrdelenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Ana bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
11 Ara Sınav Haftası
12 Dijital kentler, silikon vadisi ve teknoparklar proje örnekleri Yigitcanlar, T. ve Velibeyoglu, K. (2008). Knowledge- Based Urban Development: The Local Economic Development Path of Brisbane, Australia, Local Economy 23(3), pp.195-207.
13 Ödev sunumlarının dinlenmesi
14 Ödev sunumlarının dinlenmesi
15 Genel değerlendirme ve tartışma Graham, S.(1997). Telecommunications and the Future of Cities: Debunking the Myths, Cities, 14, 1, 21?29. Castells, M. (2001). The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business, and Society, Oxford: University Press. Graham, S. and Marvin, S.(2001). Splintering Urbanism, London, Routledge. Sassen, S. (2001). Global Cities and Global City Regions: A Comparison, in: A. J. ed. Global City-Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford: Oxford University Press.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 25
Sunum ve Seminer : - - 1 25
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 13 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 25
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 25
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Tarihsel süreç içinde teknolojinin kentsel mekâna etkilerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Bilgi ve İletişim teknolojilerinin gelişimini ve yaşamsal etkilerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Bilişim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve teorileri açıklar. 4
D.Ö.Ç. 4 E-Devlet, E-Avrupa Kavramları Türkiyedeki bilişim altyapısını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 5 Tele çalışma kavramı, türleri, uygulamaları, Tele çalışmanın bölgesel, kırsal ve kentsel etkilerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Küresel kentler, mega kentler, ağ toplumu kavramlarını anlamak ve kent planlama açısından değerlendirir. 4
D.Ö.Ç. 7 Bilişim teknolojilerinin sektörlerin yer seçimine olan etkilerini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 8 Bilişim teknolojilerinin kent ve bölge planlama disiplinine olan etkilerini eleştirir. 4
D.Ö.Ç. 9 Dijital kent, akıllı kent, eko-tek kent, kompakt kent vb. modellerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 10 Bilgi teknoloji destekli kentsel gelişme stratejilerini analiz eder. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20