Bilgisayar Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   MATEMATİK -1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1213101 4 / 2 7
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kemal Aydın
Koordinator E-mail kaydin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Kemal Aydın
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencilere matematik bilgisi ile birlikte mühendislik problemlerini modelleme ve problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
60 40 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Bu ders öğrenci ile yüz yüze işlenecek ve yeri geldikçe mühendislik alanındaki uygulamalara yer verilecektir
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kümeler, Reel sayılar, aralıklar, eşitsizlikler, komşuluklar, koordinatlar. Thomas Calculus 1
2 Fonksiyonlar: Fonksiyonun tanımı, tanım ve görüntü kümeleri, 1-1, örten fonksiyonların tanımı, ters fonksiyonun bulunması, fonksiyonların bileşkesi Thomas Calculus 1
3 Özel Fonksiyonlar: Rasyonel, irrasyonel, trigonometric, ters trigonometrik üstel, logaritmik, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların tanımları. Thomas Calculus 1
4 Fonksiyonlarda Limit: Limit tanımı, sağ ve sol limitler,limitlerle ilgili temel teoremler, bazı özel ve trigonometrik fonksiyonların limiti Thomas Calculus 1
5 Fonksiyonlarda Limit: Limit tanımı, sağ ve sol limitler,limitlerle ilgili temel teoremler, bazı özel ve trigonometrik fonksiyonların limiti Thomas Calculus 1
6 Fonksiyonlarda Süreklilik : Sürekliliğin tanımı sürekli fonksiyonlarla ilgili teoremler,Süreksizlikler ve çeşitleri. Thomas Calculus 1
7 Türev Kavramı : Türevin tanımı ve varlığı, türev kuralları, bileşke ve ters fonksiyonun türevi, trigonometrik fonksiyonların türevi. Thomas Calculus 1
8 Türev Kavramı : Türevin tanımı ve varlığı, türev kuralları, bileşke ve ters fonksiyonun türevi, trigonometrik fonksiyonların türevi. Thomas Calculus 1
9 Üstel,logaritmik,hiperbolik ve ters hiperbolik, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevi,yüksek mertebeden türevler. Thomas Calculus 1
10 Ara sınav Thomas Calculus 1
11 Türevin Uygulamaları : Türevin geometrik anlamı, mutlak ve yerel ekstremumlar, maksimum?minimum problemleri. Thomas Calculus 1
12 Türevin Uygulamaları : Türevin geometrik anlamı, mutlak ve yerel ekstremumlar, maksimum?minimum problemleri. Thomas Calculus 1
13 Türevin fiziksel anlamı, konkavlık, Rolle ve ortalama değer teoremleri. Thomas Calculus 1
14 L ` Hospital kuralı ile belirsizliklerin giderilmesi. Bir eğrinin asimtotları. Thomas Calculus 1
15 Grafik Çizimleri: Rasyonel, irrasyonel, üstel logaritmik, trigonometrik, hiperbolik parametrik fonksiyonların grafikleri. Thomas Calculus 1
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 6
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 4 6
Küçük Sınavlar : 2 4
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Fonksiyonların tanım ve değer kümesini bilir
D.Ö.Ç. 2 Fonksiyonun mühendislik yorumunu bilir
D.Ö.Ç. 3 Fonksiyonların limit ve sürekliliğini bilir
D.Ö.Ç. 4 Türev ve uygulamalarının mühendislik içeriğini bilir
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20