Bilgisayar Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA -1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 1213146 2 / 2 7
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İsmail Babaoğlu
Koordinator E-mail ibabaoglu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. İsmail Babaoğlu , Dr.Öğr.Üyesi Ersin Kaya
Yardımcı Öğretim Elemanları
Görevlendirilen Arş.Gör.
Dersin Amacı Algoritma ve programlamanın temellerinin öğretilmesi, programlama mantığının öğretilmesi, değişkenler, döngüler, koşullar, fonksiyonlar ve dosya işlemlerinin öğretilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze eğitim, soru ve cevap, test, uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
2 İşletim sistemlerinin tanıtımı, görevleri, alt ve üst seviye programlama dillerinin tanıtımı, derleyiciler.
3 Akış şemaları, koşullu dallanma, döngüler, algoritmik yaklaşımlar.
3 Algoritma ve programlamanın temelleri. Bilgisayar donanımı, çalışabilir kod, Merkezi işlem birimi, RAM, kodun donanım üzerinde çalışması.
4 Sayı sistemleri, ikili sayı sistemi, 16lı sayı sistemi, sayı sistemi dönüşümleri
5 C dili genel yapısı, include, define, değişken tipleri, basit örnek programlar.
6 1 boyutlu, 2 boyutlu, 3 boyutlu diziler RAM da yerleşim biçimleri
7 İf, if - else, if - else if - else yapıları, switch yapısı, döngü oluşturma. Mantıksal ifadeler, mantıksal bağlaçlar, C de 0, 0 mantıksal yapı
8 while, do-while, for, if-goto döngüleri. Döngü içerisinde break ve continue kullanımı.
9 Ascii tablo, karakter değişken sabit, karakter dizileri, metin işlemleri
10 İşaretci nedir, değişken ve dizi adresleri, RAM üzerinde gösterim, işaretcilerle işlemler
11 Bitsel operatörler, bitsel işlemler, bit, byte, word örnek uygulamalar.
12 Fonksiyonlar ve tipleri, parametre geçişi, değer döndürme, referans değişkenler, çeşitli uygulamalar.
13 Dosyaya yazma, okuma işlemleri.
14 Temel sıralama, arama algoritmaları çeşitli uygulamalar.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 0 0
Devam/Katılım : 0 0
Uygulamalı Sınav : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Küçük Sınav : 0 0
Ödev : 0 0
Sunum ve Seminer : 0 0
Projeler : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 8 20
Vaka Çalışmaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Klinik Çalışmaları : 0 0
Diğer Çalışmaları : 0 0
Ara Sınav   1 30
Final   1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 0 0
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 1 3
Ara Sınav : 1 35
Final : 1 60
DERSİN AKTS KREDİSİ 7
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Problemin algoritmik olarak ifade edilmesi 4
D.Ö.Ç. 2 Programlama yapılarının kullanılabilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Algoritmik çözümün bilgisayar programına çevirebilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20