Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Türköz

Koordinatör
mturkoz@ktun.edu.tr