Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Misyonumuz

  • Üniversitemizde; Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilginin üretimi ve yayılmasına destek sağlamak,
  • Gelişmiş bir araştırma alt yapısını oluşturmak ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamak,
  • Bilimsel araştırmalar için yeterli mali kaynağı sağlamak, yönetmek, etkin ve adil dağıtmak,
  • Disiplinler arası, ulusal, uluslararası, sektörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek,
  • Araştırmacıların akademik başarılarını yükseltmek, akademik yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu yolla üniversitenin toplumsal etkinliği ve saygınlığına katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

  • Ülkemiz ve insanlığa faydalı nitelikli bilgiyi üreten, yayan ve yöneten biliminin öncüleri arasında olan,
  • Araştırmacı başına düşen ulusal ve uluslararası yayın, patent ve atıf sayısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında bulunan,
  • Başarılı genç araştırmacılar için çekim merkezi haline gelen, araştırma merkezli gelişen bir üniversite olmaktır.