Elektronik ve Otomasyon

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.143 Matematik, fen bilimleri ve elektronik alanı ile ilgili konularda temel bilgilere sahip olmak
P.Ç.144 Alanı ile ilgili yeni ve ileri teknoloji ölçüm cihazlarını kullanabilmek için gerekli bilgiye sahiptir
P.Ç.145 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
P.Ç.146 Analog elektronik sistemleri üzerine edinilen bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları tanımlayabilme ve gerektiğinde tasarım yapabilme becerisine sahip olmak
P.Ç.147 Sayısal elektronik sistemleri üzerine edinilen bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları tanımlayabilme ve gerektiğinde tasarım yapabilme becerisine sahip olmak
P.Ç.148 Elektronik sistemler ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri belirlemek ve uygulama için gerekli olan beceriye sahip olmak
P.Ç.149 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, alanının gerektirdiği yazılımları kullanarak tasarım yapma ve mesleki projeleri gerçekleştirme becerisini kazandırmak
P.Ç.150 Elektronik alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, bireysel olarak sorunların üstesinden gelebilme, gerektiğinde grup çalışmalarında sorumluluk alabilme becerilerine sahip olmak
P.Ç.151 Alanı ile ilgili proje çalışmalarının bulgularını, sonuçlarını yorumlayabilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğine sahip olmak
P.Ç.152 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak
P.Ç.153 İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgi ve bilincine sahip olmak
P.Ç.154 Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisini artırmak, gerektiğinde performansı artırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek
P.Ç.155 Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olmak