İç Mimarlık

KTÜN İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2022 YILI İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

A5.1 Paydaş Listesi ve Katkı Sağlama Şekli

Görev Tanımları

A3.1 Bölüm Başkanlığı Görev Tanımı

A3.1 Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı

İş Akış Süreçleri

A3.1.2 Öğretim Planı İş Akış Süreci

A3.1.2 Haftalık Ders Programı İş Akış Süreci

Dosyalar

URL A.1.1.1 İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

URLA 1.1.2. İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ KALİTE KURULU, ÇALIŞMA GRUPLARI ve GÖREVLERİ

URL A.1.2.2 KTÜN İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - EĞİTİM ÖĞRETİM - ARAŞTIRMA - TOPLUMSAL KATKI - ULUSLARARASILAŞMA -  YÖNETİM POLİTİKALARI

URL A.1.4.1 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA SÜREÇ/BİLGİ/VERİ AKIŞ YÖNÜ

URL A.1.4.3 İÇ MİMARLIK BÖLÜM/ANABİLİM DALI KALİTE YÖNERGESİ

URL A.2.1.2 PAYDAŞ LİSTESİ VE KATKI SAĞLAMA ŞEKLİ

URL A.2.2.1 İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STRATEJİK AMAÇLARI, HEDEFLERİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

URL A.2.3.1 İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STRATEJİK AMAÇLARI, HEDEFLERİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

URL A 4.1.2. İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GERİ BİLDİRİM YÖNTEMİ VE GERÇEKLEŞME SIKLIĞI

URL B 1.5.1 İÇ MİMARLIK PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARINI BELİRLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DÖNGÜSÜ

URL B 1.5.2. İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ VE ULAŞMA HEDEFLERİ

URL B 1.5.3. PROGRAM ÇIKTILARINI BELİRLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DÖNGÜSÜ

URL B 1.5.4. PROGRAM ÇIKTILARINI SAĞLAMA KRİTERLERİ

URL B 1.5.5 İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ (EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ)

URL C 1.1.2 KTÜN İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ STRATEJİK AMAÇLARI, HEDEFLERİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

URL C 1.2.1 İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ TEKNİK ARAÇ KULLANIMI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU