Jeoloji Mühendisliği

Zorunlu Staj Yonergesi

EK-1_Zorunlu Staj_Pratik Sicil Fişi         MsWord     PDF 

EK-2_Zorunlu Staj_Pratik Çalısma Defteri         MsWord     PDF

EK-3a_Zorunlu Staj_Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan)       MsWord     PDF

EK-3b_Zorunlu Staj_Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan)        MsWord     PDF 

EK-4_Zorunlu Staj_Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğr. ve İşv. Bilgi Formu         MsWord     PDF

EK-5_Zorunlu Staj_Kurum Anketi          MsWord     PDF

EK-6_Zorunlu Staj_Ögrenci Anketi          MsWord     PDF

EK-7_Zorunlu Staj_İşyeri Kabul Belgesi       MsWord     PDF