Jeoloji Mühendisliği

DÖNEM 1
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dersin Koordinatörü
1207103 MATEMATIK-1 7,00 Yrd. Doç. Dr. Yusuf Beceren
1207104 FIZIK-1 6,00 Doç.Dr. Bekir ÇAKIR
1207107 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-1 2,00 Okt. Nedim SARIGÜZEL
1207108 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-1 2,00 Okt. Yıldıray ÇAVDAR
1207110 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 4,00 Yrd. Doç.Dr. Şeyda PARLAR
1207111 GENEL KİMYA 6,00 Doç. Dr. Hüseyin DEVECİ
1207120 İLERİ YABANCI DİL-1 3,00 Okut.Ayşegül Pektaş
1207121 YABANCI DİL-1 3,00 Okut.Ayşegül Pektaş
DÖNEM 2
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dersin Koordinatörü
1207203 MATEMATİK-2 6,00 Yrd. Doç. Dr. Yusuf Beceren
1207204 FİZİK-2 6,00 Doç. Dr. Bekir ÇAKIR
1207207 ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ-2 2,00
1207208 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-2 2,00 Okutman Yasemin DİNÇ
1207210 GENEL JEOLOJİ 6,00 Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
1207216 ANALİTİK KİMYA 5,00 Yrd. Doç. Dr. Türkan ALTUN
1207221 YABANCI DİL-2 3,00 Okut.Ayşegül Pektaş
DÖNEM 3
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dersin Koordinatörü
1207305 MİNERALOJİ-1 4,00 Doç. Dr. Necati KARAKAYA
1207306 MALZEME VE MUKAVEMET 4,00 Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
1207308 OLASILIK VE İSTATİSTİK 4,00 Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
1207310 YAPISAL JEOLOJİ-1 4,00 Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
1207311 STRATİGRAFİ VE SEDİMANTOLOJİ 5,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207312 TARİHSEL JEOLOJİ VE PALEONTOLOJİ 5,00 Doç.Dr. Cengiz OKUYUCU
1207313 STRATIGRAPHY AND SEDİMANTOLOGY 5,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207314 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 4,00 Yrd. Doç. Dr. Yusuf Beceren
DÖNEM 4
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dersin Koordinatörü
1207404 OPTİK MİNERALOJİ 3,00 Doç. Dr. Kürşad Asan
1207405 MİNERALOJİ-2 4,00 Doç. Dr. Necati KARAKAYA
1207407 KAYA MEKANİĞİ 4,00 Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207409 YAPISAL JEOLOJİ-2 4,00 Prof.Dr. Yaşar EREN
1207413 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE CBS UYG. 4,00 Doç. Dr. Fetullah ARIK
1207414 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ 4,00 Yrd.Doç.Dr. Ali Müjdat ÖZKAN
1207421 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ 3,00 Doç. Dr. Atilla ÖZÜTOK
1207441 GÖZLEMSEL JEOLOJİK İNCELEMELER 4,00 Yrd. Doç.Dr. Alican ÖZTÜRK
DÖNEM 5
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dersin Koordinatörü
1207503 JEOKİMYA 4,00 Doç.Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
1207504 JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ 5,00 Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
1207505 HİDROJEOLOJİ 4,00 Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ
1207507 MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ 5,00 Prof.Dr. Kerim KOÇAK
1207513 GEOLOGICAL MAPPING 5,00 Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
1207514 IGNEOUS PETROGRAPHY 5,00 Prof. Dr. Kerim KOÇAK
1207530 ÇEVRE JEOLOJİSİ (S.T. D.-2) 5,00 Prof.Dr. Kerim KOCAK
1207531 KİL MİNERALOJİSİ (S.T. D.-2) 5,00 Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207532 JEOTERMAL ENERJİ (S.T. D.-2) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ
1207533 TUFA AND TRAVERTINE SEDİMENTOLOGY 5,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207534 FASİYES TANIMLAMA VE YORUMLAMA (S.T.D.-1) 5,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207535 ENVIRONMENTAL GEOLOGY (S.T. D.-2) 5,00 Prof. Dr. Kerim KOÇAK
1207536 NEOTEKTONİK (S.T.D.-1) 5,00 Prof. Dr. Yaşar EREN
1207537 JEOLOJİK MİRAS (S.T. D.-2) 5,00 Doç. Dr. Kürşad ASAN
1207538 JEOMORFOLOJİ (S.T.D.-1) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
1207539 FACIES DETERMINATION AND INTERPRETATION 5,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207540 NEOTECTONIC 5,00 Prof. Dr. Yaşar EREN
1207541 TEKNİK OLMAYAN SEÇMELİ DERS 2,00 Doç.Dr.Kadir Canöz
1207550 DOĞAL AFETLER (TOSD) 2,00 Prof. Dr. Necati KARAKAYA
1207575 TEMEL HUKUK (TOSD) 2,00 Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
DÖNEM 6
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dersin Koordinatörü
1207604 SEDİMANTER KAYAÇLAR 4,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207605 SAHA JEOLOJİSİ 3,00 Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
1207607 MADEN YATAKLARI 4,00 Doç. Dr. Fetullah ARIK
1207608 JEOLOJİK HARİTA ALIMI 5,00 Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
1207609 METAMORFİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ 4,00 Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
1207613 SEDIMENTARY ROCKS 4,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207631 ÇEVRE JEOKİMYASI (S.T. D.-4) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
1207632 KÖMÜR JEOLOJİSİ (S. T.D.-4) 5,00 Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207633 BİLİM TARİHİ 2,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207634 UYGULAMALI HİDROJEOLOJİ (S.T. D.-3) 5,00 Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207635 MERMERLER VE KAPLAMA TAŞLARI (S.T. D.-3) 5,00 Prof.Dr.Hüseyin Kurt
1207636 LEVHA TEKTONİĞİ VE DEPREMLER (S.T.D.-3) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY
1207639 MİKROPALEONTOLOJİ (S.T.D.-3) 5,00 Doç. Dr. Cengiz Okuyucu
1207642 TIBBİ JEOLOJİ (S.T.D.-4) 5,00 Doç. Dr. Necati KARAKAYA
1207645 UZAKTAN ALGILAMA (S.T. D.-4) 5,00 Yrd. Doç. Dr. A. Ferhat BAYRAM
1207670 İNSAN HAKLARI HUKUKU 2,00 Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya
DÖNEM 7
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dersin Koordinatörü
1207701 JEOFİZİK 3,00 Öğr. Gör. Hamdi GÜLŞEN
1207702 ZEMİN MEKANİĞİ 4,00 Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207705 SEMİNER ÇALIŞMASI 4,00 Prof.Dr.Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207707 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM 1 3,00 Prof. Dr. Kerim KOÇAK
1207715 KUYU HİDROLİĞİ 3,00 Yrd. Doç. Dr. A. Ferat BAYRAM
1207717 DESIGN IN GEOLOGICAL ENGINEERING-1 3,00 Prof. Dr. Kerim KOÇAK
1207720 SEMINARY 4,00 Prof.Dr.Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207721 YAZ STAJI 3,00 Doç. Dr. Kürşad Asan
1207730 TÜRKİYE JEOLOJİSİ (S.T. D.-6) 5,00 Prof. Dr. Cengiz Okuyucu
1207731 METALİK MADEN YATAKLARI (S.T. D.-6) 5,00 Doç. Dr. Mehmet Muzaffer KARADAĞ
1207734 BARAJ VE TÜNEL JEOLOJİSİ (S.T. D.-5) 5,00 Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207735 PETROL JEOLOJİSİ (S.T. D.-5) 5,00 Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ
1207736 MİNERAL TAYİN. ANALİTİK YÖNTEMLER (S.T.D.-5) 5,00 Doç. Dr. Necati KARAKAYA
1207737 İLERİ METAMORFİZMA (S.T. D.-5) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Gürsel KANSUN
1207738 SEDİMANTER KAYAÇLARDA LAB. TEK. (S.T. D-6 5,00 Yrd.Doç.Dr.Arif DELİKAN
1207739 LOW TEMPERATURE GEOCHEMISTRY 5,00 Prof.Dr. Hükmü ORHAN
1207742 VOLKANOLOJİYE GİRİŞ (S.T. D.-6) 5,00 Doç. Dr. Kürşad Asan
DÖNEM 8
Ders Kodu Ders Adı AKTS Dersin Koordinatörü
1207801 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM 2 6,00 Prof.Dr.Muazzez ÇELİK KARAKAYA
1207803 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE JEOTEKNİK UYGULAMALR 4,00 Doç. Dr. Ali Rıza Söğüt
1207804 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 4,00 Doç. Dr. Şuayip KÜPELİ
1207808 SONDAJ BİLGİS 3,00 Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ
1207833 YERALTI JEOLOJİSİ (S.T. D.-8) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURAN
1207834 JEOTEKNİK İNCELEMELER (S.T. D.-8) 5,00 Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ
1207835 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ (S.T. D.-8) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Alican ÖZTÜRK
1207837 SU KİMYASI VE KİRLİLİĞİ (S.T. D.-7) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Güler GÖÇMEZ
1207838 MADEN İŞLETME TEKNİKLERİ ( S. T.D.-8) 5,00 Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖYEN
1207839 İŞLETME VE MADEN HUKUKU (S.T. D.-7) 5,00 Doç. Dr. Muzaffer KARADAĞ
1207841 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 3,00 PROF. DR. Muazzez ÇELİK KARAKAYA