Çevre Mühendisliği

Stajlarla İlgili Bilinmesi Gerekenler

 

1. Hafta sonları staj yapılamaz. Staj tarihleri resmi tatil olan günler çıkarılarak hesaplanmalıdır.

2. Staj hafta ortasından başlatılamaz.Stajın başlangıç tarihi her haftanın pazartesi gününe denk gelecek şekilde ayarlanmalıdır. 

3. İki stajını arka arkaya yapacak öğrenciler, "Yaz Uygulaması 1" stajı biter bitmez "Yaz Uygulaması 2" stajını başlatmalıdırlar.

4. Staj yeri belirlenirken staj yönergesine dikkat edilmelidir ve staj yerleri öğrenciler tarafından belirlenmelidir.

5. Staj başvuru belgeleri eksiksiz olarak staj komisyonunun belirlediği tarih aralıklarında teslim edilmelidir. 

6. Staj ve yaz okulu tarihleri birbiriyle çakışmamalıdır. 

7. Staj başvurusu tamamlandıktan sonra, staj sigorta belgesi sekreterlikten veya e-devlet üzerinden staja başlamadan önce alınmalıdır. 

8. Pratik çalışma defteri ve staj sicil fişinde fotoğraf bulunması zorunludur. Tüm başvuru evraklarında tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

 

 

Staj Komisyonu Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Seçil TUTAR ÖKSÜZ

stutar@ktun.edu.tr

 

Staj Komisyonu Üyesi

Arş. Gör. Taylan DOLU

tdolu@ktun.edu.tr

 

Staj Komisyonu Üyesi

Arş. Gör. Gamze GÖKTEPELİ

gdinc@ktun.edu.tr