Çevre Mühendisliği

1. DÖNEM
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Dersin Sorumlusu
1201101 Matematik 1 7 Dr. Öğr. Üyesi Ömür Kıvanç Kürkçü
1201107 Türk Dili 1 2 Ortak Ders
1201108 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 Ortak Ders
1201111 Çevre Mühendisliğine Giriş 4 Prof. Dr. Şükrü Dursun
1201113 Teknik Resim 5 Arş. Gör. Dr. Kemal Doğan
1201121 Yabancı Dil 1 3 Öğr. Gör. Naile Canlı Bekar
1201122 Genel Kimya 7 Dr. Öğr. Üyesi Çisem Kırbıyık Kurukavak

 

2. DÖNEM
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Dersin Sorumlusu
1201201 Matematik 2 7 Fakülte Öğretim Elemanları
1201205 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 6 Fakülte Öğretim Elemanları
1201207 Türk Dili 2 2 Ortak Ders
1201208 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 Ortak Ders
1201211 Ekoloji 4 Prof. Dr. Şükrü Dursun
1201219 Genel Fizik 6 Fakülte Öğretim Elemanları
1201221 Yabancı Dil 2 3 Fakülte Öğretim Elemanları

 

3. DÖNEM
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Dersin Sorumlusu
1201301 Çevre Kimyası 1 5 Prof. Dr. Mehmet Emin Argun
1201303 Matematik 3 6 Dr. Öğr. Üyesi Ömür Kıvanç Kürkçü
1201305 İstatistik ve Olasılık 3 Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Tongur
1201307 Akışkanlar Mekaniği 6 Dr. Öğr. Üyesi Selim Doğan
1201316 Çevre Mikrobiyolojisi 4 Prof. Dr. Şükrü Dursun
1201324 Statik Mukavemet 4 Dr. Öğr. Üyesi Merve Kalem
1201326 İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 Arş. Gör. Dr. Kemal Doğan

 

4. DÖNEM
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Dersin Sorumlusu
1201403 Mühendislik Matematiği 6 Fakülte Öğretim Elemanları
1201406 Hidrolik 6 Dr. Öğr. Üyesi Selim Doğan
1201411 Zemin Mekaniği 4 Fakülte Öğretim Elemanları
1201424 Hidroloji 3 Dr. Öğr. Üyesi Selim Doğan
1201425 Çevre Kimyası 2 5 Prof. Dr. Mehmet Emin Argun
1201426 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 Fakülte Öğretim Elemanları
1201465 Çevre Kimyası Laboratuvarı 4 Prof. Dr. Mehmet Emin Argun

 

5. DÖNEM
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Dersin Sorumlusu
1201501 Fiziksel Temel İşlemler 5 Prof. Dr. Esra Yel
1201502 Su Kalitesi Yönetimi 4 Prof. Dr. Bilgehan Nas
1201503 Çevre Ekonomisi 2 Dr. Öğr. Üyesi Merve Kalem
1201516 Su Temini ve Sistem Tasarımı 5 Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Tongur
1201517 Şehircilik ve Çevre Planlama 3 Dr. Öğr. Üyesi Selim Doğan
1201599 Yaz Uygulaması 1 3 Öğr. Gör. Dr. Seçil Tutar Öksüz
A Grubu Teknik Seçmeli Dersler
1201515 Çevre Jeolojisi 4 Fakülte Öğretim Elemanları
1201518 Enstrümental Analiz 4 Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal Kara
1201522 Gürültü Kirliliği ve Kontrolü 4  
1201523 Mesleki Yabancı Dil 4 Dr. Öğr. Üyesi Merve Kalem
B Grubu Teknik Seçmeli Dersler
1201512 Yapı Mühendisliği 4 Fakülte Öğretim Elemanları
1201513 Malzeme Bilimi 4 Fakülte Öğretim Elemanları
1201514 Ölçme Bilgisi 4 Fakülte Öğretim Elemanları
1201540 Elektrokimya 4 Öğr. Gör. Dr. Seçil Tutar Öksüz

 

6. DÖNEM
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Dersin Sorumlusu
1201601 Kimyasal ve Biyolojik Temel İşlemler 6 Prof. Dr. Esra Yel
1201607 İçme Suyu Arıtımı 5 Dr. Öğr. Üyesi Sezen Küçükçongar
1201615 Atıksuların Uzaklaştırılması ve Sistem Tasarımı 5 Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Tongur
1201618 İçme Suyu Kalitesi 3 Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal Kara
1201655 Temel İşlemler Laboratuvarı 3 Prof. Dr. Esra Yel / Dr. Öğr. Üyesi Merve Kalem
C Grubu Teknik Seçmeli Dersler
1201614 Deniz Kirliliği ve Kontrolü 4 Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Tongur
1201623 Küresel İklim Değişikliği 4 Dr. Öğr. Üyesi Selim Doğan
1201630 Hava Kalitesi 4 Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal Kara
D Grubu Teknik Seçmeli Dersler
1201631 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 4 Öğr. Gör. Dr. Seçil Tutar Öksüz
1201632 Enerji Kaynakları ve Çevre 4 Prof. Dr. Mehmet Emin Argun
1201633 Termodinamik 4 Dr. Öğr. Üyesi Merve Kalem

 

7. DÖNEM
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Dersin Sorumlusu
1201701 Çevre Mühendisliği Uygulamaları 6 Bölüm Öğretim Elemanları
1201702 Katı Atık Yönetimi 4 Prof. Dr. Şükrü Dursun
1201704 Çevre Modellemesi 3 Prof. Dr. Dilek Erdirençelebi
1201706 İçme Suyu Arıtımı Yıl İçi Uygulamaları 5 Dr. Öğr. Üyesi Sezen Küçükçongar
1201709 Atıksu Arıtımı 4 Prof. Dr. Bilgehan Nas
1201710 Mühendislikte Disiplinler Arası Çalışmalar 3 Bölüm Öğretim Elemanları
1201799 Yaz Uygulaması 2 3 Öğr. Gör. Dr. Seçil Tutar Öksüz
E Grubu Teknik Seçmeli Dersler
1201711 Biyolojik Nütrient Giderimi 4 Prof. Dr. Dilek Erdirençelebi
1201712 Arıtma Çamurları Kontrolü 4 Dr. Öğr. Üyesi Sezen Küçükçongar
1201713 Atıksuların Yeniden Kullanılması 4 Prof. Dr. Mehmet Emin Argun
F Grubu Teknik Seçmeli Dersler
1201718 Arıtma Tesisi Hidroliği 4 Dr. Öğr. Üyesi Selim Doğan
1201720 Mesleki Etik 4 Dr. Öğr. Üyesi Havva Ateş
1201730 Proje ve Risk Yönetimi 4 Prof. Dr. Esra Yel

 

8. DÖNEM
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Dersin Sorumlusu
1201801 Çevre Mühendisliği Uygulamaları 6 Bölüm Öğretim Elemanları
1201804 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü 3 Prof. Dr. Dilek Erdirençelebi
1201806 Atıksu Arıtımı Yıl İçi Uygulaması 6 Prof. Dr. Bilgehan Nas
1201808 Hava Kirliliği ve Kontrolü 4 Prof. Dr. Şükrü Dursun
1201817 Çevre Mevzuatı 3 Dr. Öğr. Üyesi Gülnihal Kara
G Grubu Teknik Seçmeli Dersler
1201805 Çevresel Etki Değerlendirmesi 4 Dr. Öğr. Üyesi Merve Kalem
1201812 Arıtma Tesisleri İşletmesi 4 Prof. Dr. Bilgehan Nas
1201814 Küçük Yerleşmelerde Atıksu Yönetimi 4 Dr. Öğr. Üyesi Selim Doğan
H Grubu Teknik Seçmeli Dersler
1201807 Tehlikeli ve Zararlı Atıklar 4 Prof. Dr. Mehmet Emin Argun
1201831 Anaerobik Arıtım 4 Prof. Dr. Dilek Erdirençelebi
1201832 Katı Atık Geri Kazanımı 4 Dr. Öğr. Üyesi Merve Kalem